Views
4 years ago

Bijsluiter Coxevac - Favv

Bijsluiter Coxevac - Favv

GEGEVENS DIE TEN MINSTE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD Etiket voor plastic fles van 40 ml 1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL COXEVAC suspensie voor injectie voor runderen en geiten 2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN) Geïnactiveerd Coxiella burnetii, Nine Mile stam… 72 QF Unit* 3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN 40 ml 4. TOEDIENINGSWEG(EN): Voor subcutaan gebruik 5. WACHTTIJD Wachttijd: 0 dagen 6. PARTIJNUMMER Lot: 7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM EXP: Eenmaal geopend, binnen 10 uur gebruiken. 8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 16

B. BIJSLUITER 17

van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Brochure Horeca - Favv
Prioriteiten - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET
Instructie - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
03.05.1999 - Favv