Views
5 years ago

PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv

PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv

PCCB/S3/KBS/1027086 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Omzendbrief met betrekking tot de hygiënevoorschriften in de grootkeukens in ziekenhuizen Referentie PCCB/S3/KBS/1027086 Datum 27/03/2013 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Hygiëne, grootkeukens, autocontrole, ziekenhuis Beullens Katrien, attaché Folens Bert, attaché 1. Doel Opgesteld door Goedgekeurd door Diricks Herman, directeur-generaal Decoster Christiaan, directeur-generaal De resultaten van de inspecties betreffende infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd in de eerste helft van 2012 in de grootkeukens tonen aan dat er nood is aan verbetering van de voedselveiligheid in de ziekenhuiskeukens. In 39% van de ziekenhuiskeukens was het resultaat van de inspectie ongunstig. Deze omzendbrief herhaalt enkele belangrijke hygiënevoorschriften voor grootkeukens in ziekenhuizen. Hij heeft tot doel de exploitanten van grootkeukens in ziekenhuizen te wijzen op hun verplichtingen met betrekking tot voedselveiligheid en het bestaan van een door het FAVV goedgekeurde gids voor grootkeukens. 2. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing op de grootkeukens in ziekenhuizen. 3. Referenties Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Prioriteiten - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Nieuwsbrief Nr.22 - Favv