Views
5 years ago

PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv

PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv

Diepvriesproducten

Diepvriesproducten ontdooien gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden: in de koelkast, de microgolfoven of door het verpakte product kortstondig onder koud stromend water te houden. Ontdooien op kamertemperatuur laat groei van bacteriën toe en is bijgevolg geen aanvaardbare manier van werken. 6.5. Houdbaarheid Bij de interpretatie van de houdbaarheid van een product moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de uiterste consumptiedatum en de datum van minimale houdbaarheid. Het verschil tussen beiden wordt beschreven in een omzendbrief met betrekking tot de houdbaarheidsdata die beschikbaar is op de website van het Agentschap (http://www.favvafsca.be/levensmiddelen/_documents/2011_12_23_Omzendbrief_houdbaarheidsdata_23-12- 2011.pdf). 6.6. Getuigenschotels In ziekenhuizen in Vlaanderen (Vlarem II, Art. 5.49.0.2) is het wettelijk verplicht een getuigenschotel of een monstermaaltijd bij te houden. Dit is een kleine hoeveelheid van de bereide gerechten, die 72 uur gekoeld wordt bijgehouden en daarna wordt vernietigd. In de andere grootkeukens wordt het bijhouden van een getuigenschotel aangeraden. 6.7. Afval Afval is een mogelijke voedingsbodem en schuilplaats voor schimmels, micro-organismen en ongedierte. Alle soorten afval moeten daarom zo snel mogelijk afgevoerd worden. De afvalstroom moet gescheiden verlopen zodat kruisbesmetting (contact tussen afval en levensmiddelen) wordt voorkomen. Afval uit borden en glazen wordt niet hergebruikt. Keukenafval, zonder onderscheid tussen plantaardig of dierlijk afval, mag niet als voeding voor dieren gebruikt worden. 6.8. Reiniging en ongediertebestrijding Vuile ruimtes, apparatuur, oppervlakken en materialen kunnen een voedingsbodem zijn voor microorganismen en schimmels. Daarom is regelmatig reinigen en ontsmetten noodzakelijk. Er moeten een reinigingsplan en procedures voorhanden zijn voor de reiniging en, waar nodig, de ontsmetting van de lokalen en het materiaal. In dit plan moeten alle reingings- en ontsmettingswerkzaamheden duidelijk beschreven zijn (wie, wat, wanneer of frequentie, gebruikte producten en gebruikswijze). De procedures en het plan moeten worden toegepast en resulteren in netheid van de infrastructuur en de uitrusting. Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden apart opgeslagen in een kast of lokaal. Het gebruik van deze middelen mag geen gevaar opleveren voor verontreiniging van de levensmiddelen. Ook ongedierte kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Kruipende en vliegende insecten vormen namelijk een bron van microbiologische besmetting van producten. Adequate maatregelen moeten worden getroffen om deze schadelijke organismen te bestrijden. Er moet steeds een ongediertebestrijdingplan aanwezig zijn. Dit plan geeft de plaatsen weer waar lokazen en/of andere ongediertebestrijdingsystemen (vb. insectenlampen) zich bevinden. Het plan

omschrijft duidelijk de taken (wie, wat, wanneer of frequentie van controle van de lokazen, gebruikte producten en wijze van gebruik). Bestrijdingsmiddelen, insecticiden en andere enigszins giftige stoffen moeten worden opgeslagen in lokalen of kasten die worden afgesloten. Het gebruik van deze middelen mag geen gevaar opleveren voor verontreiniging van de levensmiddelen. 6.9. Water Er moet steeds met drinkbaar water gewerkt worden voor het reinigen van de keuken, het wassen van de handen, in bereidingen, voor het maken van ijsblokjes, ... De enige uitzondering hierop is water voor de brandbestrijding of voor het koelen van machines. Meer informatie over de kwaliteit van water in de voedingssector kan gevonden worden op de website van het FAVV (http://www.favv.be/autocontrole-nl/informatie/waterkwaliteit/default.asp). 7. Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht Om een hoog niveau van veiligheid van de voedselketen te garanderen zijn sinds 1 januari 2005 bepalingen over autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht van kracht voor alle operatoren in de voedselketen. Autocontrole is het geheel van maatregelen die door operatoren worden genomen om de veiligheid te garanderen van de producten die aan de consument aangeboden worden. Elke operator is verplicht over een autocontrolesysteem te beschikken. De beroepsorganisaties hebben sectorgidsen uitgewerkt om operatoren te helpen op een eenvoudige manier een autocontrolesysteem te installeren. Het gebruik van de gids is geen verplichting maar wordt sterk aanbevolen. Voor de grootkeukens is volgende gids van toepassing (http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/gidsen/): Dossiernummer : G-025 Titel : Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen (http://www.favv.be/autocontrole-nl/traceerbaarheid/). Bij besmettingen of incidenten is het belangrijk vlug te weten wat de oorspong en de bestemming van een product is. Door de traceerbaarheid van producten kan de oorzaak van een probleem snel opgespoord worden en de verdere verspreiding worden stopgezet. Alle grootkeukens moeten over een ingaand register beschikken dat de herkomst van de producten beschrijft. Het register moet volgende gegevens bevatten: de aard, de identificatie en de hoeveelheid van het product, de ontvangstdatum, de identificatie van de vestigingseenheid van de leverancier. Een uitgaand register en interne traceerbaarheid zijn enkel vereist voor grootkeukens die aan derden (andere operatoren in de voedselketen) leveren. Elke operator in de voedselketen heeft meldingsplicht (http://www.favv.be/meldingsplicht/). Dit wil zeggen dat hij de provinciale controle eenheid (PCE) onmiddellijk op de hoogte moet brengen als hij meent of redenen heeft om aan te nemen dat een product dat hij heeft ingevoerd, geteeld, gekweekt, verwerkt, vervaardigd of verkocht nadelig kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Prioriteiten - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv