Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Het Federaal Agentschap

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Het Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij de wet van 4 februari 2000 als een van de belangrijkste maatregelen na de crisis die de Belgische voedselketen in 1999 trof, is sinds het najaar 2002 daadwerkelijk operationeel. Als parastatale A hangt het agentschap rechtstreeks af van haar voogdijminister aan wie zij ook rapporteert. I. OPDRACHT WAARDE PERCEPTIE Opdracht Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant (art. 4§1 van de wet van 4 februari 2000). Uit de juridische basis, de parlementaire werkzaamheden en verschillende adviezen van de Raad van State blijkt duidelijk dat het FAVV niet enkel bevoegd is voor de controles op levensmiddelen, maar tevens voor de sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Zij is tevens bevoegd voor het opstellen van de operationele regelgeving (controles, certificatie, normen die de operatoren uit de voedselketen in hun inrichting moeten naleven, enz.) en voor de communicatie, meer bepaald de informatie naar de consument. Visie In partnerschap met de bedrijven die in de voedselketen actief zijn, met de beroeps- en de consumentenorganisaties, draagt het agentschap ertoe bij dat de consument vertrouwen heeft in de levensmiddelen die op de binnenlandse markt worden gebracht en dit dankzij haar professionalisme en haar communicatiebeleid. Zij bevordert tevens de uitvoer van de Belgische producten die zij controleert door haar activiteiten op internationaal niveau en door de geloofwaardigheid van haar certificaten. Waarden • Professionalisme • Integriteit • Openheid en transparantie • Respect • Billijkheid 9

10 Een businessplan dat staat voor continuïteit Vanuit een bezorgdheid naar de mening van haar “stakeholders” organiseert het agentschap om de 3 jaar een enquête naar de perceptie van de operatoren die zij controleert en van de consumenten (panel). De laatste enquêtes gaan respectievelijk terug tot 2009 en 2010 en de resultaten zijn beschikbaar op de website van het FAVV (www.favv.be). 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 1 2 3 4 5,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 1,3% 0,4% 2,0% 1,4% Resultaten operatoren (n=6.200) 2,5% 3,3% 10,3% Uit deze enquêtes blijkt dat het Voedselagentschap steeds beter bekend is en de globale tevredenheidscores m.b.t. de diensten , zijn hoog. 14,7% 26,6% 27,5% 7,6% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gemiddelde globale waardering : 6,8/10 (mediaan = 7) 3,7%

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv