Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 1,3% 0,4% 2,0% 1,4% 2,5% 3,3% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tevredenheidsenquête bij de consument 5,1% 7,6% 9,4% Hoewel in deze enquêtes, evenals in de SWOT-analyses van 2011, naar voren komt dat verbeteringen mogelijk en zelfs nodig zijn, bevestigen deze resultaten dat het FAVV een organisatie is die goed verankerd is in het Belgisch en Europees institutioneel landschap, dat zij erkend wordt voor haar professionalisme en dat het businessplan 2012-2014 continuïteit moet verzekeren. De “stakeholders” verwachten een evolutie van bepaalde aspecten en niet dat het beleid van de organisatie in vraag wordt gesteld. 13,1% 19,7% 27,5% Gemiddelde perceptie van de consumenten: 7,6/10 3,7% Dit plan is het 4de strategisch plan van het agentschap na deze van de vorige gedelegeerd bestuurders. De vorige businessplannen waren van toepassing in volgende periodes : Luc Beernaert (2000-2004), Piet Vanthemsche (2005-2008), Gil Houins (2009-2011). Hierbij moet worden aangestipt dat het merendeel van de doelstellingen van de vorige businessplannen werden gerealiseerd en dat sinds 2009 via de website van het agentschap de stand van zaken van haar projecten in alle transparantie kan worden opgevolgd. 11

12 Hangt af van externe beslissingen 5,8% Businessplan 2009-2011 : realisatie op 1/5/2012. Uitgesteld 15,5% Geannuleerd 0,5% Gerealiseerd 78,3%

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
19.03.2004 - Favv