Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

III. DE SWOT-ANALYSE

III. DE SWOT-ANALYSE Voor het bepalen van de toekomstige strategische doelstellingen heeft het agentschap rekening gehouden met : - de politieke desiderata van de voogdijminister; - de resultaten van de tevredenheidsenquêtes, zowel die bij de operatoren als die bij de consumenten; - de SWOT-analyse uitgevoerd door een externe consultant bij 62 prominenten representatief voor de agroalimentaire sectoren, consumenten of partners van het agentschap. 27 geïnterviewde personen van de 62 maken deel uit van het raadgevend comité en 32 oefenen verantwoordelijke taken uit in bedrijven die onder controle staan van het FAVV. - de SWOT-analyse uitgevoerd bij het personeel van het agentschap : 170 personen van alle niveaus hebben aan deze enquête meegewerkt. Het besluit van deze laatste 2 enquêtes kan als volgt worden samengevat : 21

22 SWOT-analyse volgens de operatoren en partners Sterktes : - het FAVV is een referentie en een sterk merk geworden; - geïntegreerde en federale organisatie, bevoegd voor de gehele voedselketen (enig loket); - duidelijke visie van het management; - dynamische organisatie in beweging; - overlegcultuur met de sectoren; - integriteit en transparantie; - professionalisme van de inspecteurs en controleurs; - betrouwbaarheid van de analyses; - externe communicatie; - crisispreventie en crisisbeheer wekken vertrouwen op die gebaseerd is op voorgaande ervaringen; - autoriteit erkend op internationaal vlak. S Zwaktes : - organisatie nog te veel gericht op de controles eerder dan op begeleiding; - inspectiefrequenties onvoldoende aangepast aan de risico’s en inspecties nog teveel gefocust op de middelen i.p.v. op de resultaten; - stimulans voor autocontrole nog te beperkt (economisch, omkadering, enz.); - harmonisatie van de controles en de genomen maatregelen is voor verbetering vatbaar niettegenstaande de gunstige evolutie; - de praktische kennis van sommige particuliere sectoren vertoont nog hiaten; - coördinatie en doeltreffendheid van de dienstverlening met het oog op de export is onvoldoende; - termijn en kostprijs van bepaalde analyses; - bonus-malus systeem voor de jaarlijkse heffing van het agentschap is nog voor verbetering vatbaar W (kwaliteit van de BOOD-databank, vereenvoudiging, transparantie inzake facturen voor de retributies); - communicatie tussen hoofdbestuur en inspecteurs en samenwerking tussen DG Controlebeleid en DG Controle.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv