Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Wenst men als

Wenst men als maatschappij maatregelen te nemen met betrekking tot de gezondheid dan kan dit ook op het vlak van de voedselveiligheid gevolgen hebben. Zo is er de tendens tot verlaging van het zoutgehalte van voedingswaren waarbij de producenten de nodige maatregelen zullen moeten nemen om de houdbaarheid te verzekeren. Ook hier zal het FAVV waakzaam moeten blijven. De huidige economische crisis en de stijgende voedselprijzen kunnen ook in België sommige trends beïnvloeden en wijzigen, met name naar prijsbewustere aankoopgewoonten en minder naar life style en high end producten. In landen met een beperkter sociaal vangnet (zoals UK) was dit al duidelijk merkbaar in de financiële crisis van 2008. Daarenboven is er een brede maatschappelijke tendens merkbaar naar het verminderen van de voedselverspilling. Voor zover de voedselveiligheid het toelaat zal ook het FAVV, indien nodig, haar beleid hierop moeten afstemmen en erop toezien dat het werk van caritatieve organisaties niet nodeloos wordt gehinderd. 29

30 NON-FOOD productie Meststoffen Fytofarmaceutische producten Scheikundige producten additieven technische hulpstoffen Verpakkingsmateriaal Technische oliën Energie Andere producten (talg ..) B to B B to C Primaire productie : FOOD/ FEED Plantaardig Teelt/Kweek Akkerbouw Groenten en Fruit Pluk Groenten en Fruit Dierlijk Kweek Landbouwhuisdieren Rund Varken Pluimvee Konijn gekweekt wild Vis Schaaldieren Weekdieren andere Vangst Wild Groot Klein Vis Schaaldieren andere Dienstverlening Loonwerk Zelfstandige basis Kleinhandel Distributie Slagerij Bakkerij Ter plaatse Ambulant Take a way Consumptie ter plaatse Restauratie Collectiviteit Dienstverlening Loonwerk Zelfstandige basis Opslag /Transport Op het bedrijf/ bij door de handelaar Bij/door derden Handel Rechtstreekse verkoop Lokaal Nationaal Intracommunautair Derde landen Via Handelaars Markten Veilingen Verzamelcentra Rechtstreekse verkoop op /vanuit het bedrijf op markten ambulant Omgevingstemperatuur Koude bevroren Complexiteit van de voedselketen/web Verwerking : FOOD /FEED primaire verwerking FOOD Slacht extractie malen conserveren secundaire verwerking FOOD Versnijden Verwerken productie RTE FEED Diervoederproductie

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Prioriteiten - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv