Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

1. Toelevering aan de

1. Toelevering aan de landbouw Dierenvoeders 6.000 3.000 € 5.000 € 2.500 € 4.000 € 2.000 € 3.000 € 1.500 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 500 0 € 0 € De maatschappelijke vraag naar duurzaam geproduceerde grondstoffen werd ook door de distributiesector opgepikt en vragen naar duurzame (en vaak ook duurdere) productiemethoden vinden hun weg in de commerciële lastenboeken. Naast duurzame productie zullen ook andere maatschappelijke thema’s hun invloed hebben (dierenwelzijn, ethisch ondernemen). Het spanningsveld tussen economische rendabiliteit en duurzame productie zal blijven wegen op de keuzes die producenten maken. Toelevering Toelevering landbouw landbouw Primaire Primaire productie productie Transformatie Transformatie Groothandel Groothandel Detailhandel Detailhandel Horeca Horeca 2001 2005 2009 2005 2009 Bruto exploitatiesaldo (in mio €) Bruto exploitatiesaldo (in mio €) Toegevoegde waarde per sector (in mio €) De strijd tegen antibioticaresistentie zal een invloed hebben op de samenstelling van voeders. Een nieuw beleid zal ook bij de producenten van dierenvoeders investeringen noodzakelijk maken Er zal blijvend toegezien moeten worden op de kwaliteit en de veiligheid van de op de wereldmarkt aangeboden grondstoffen. Nieuwe economisch belangrijke gebieden zijn zeer actief in het aanbieden van grondstoffen, zowel plantaardige als chemische (additieven), maar op het vlak van de veiligheid kunnen deze niet altijd aan de hoge Europese normen voldoen . Dit zal in een markt waar de prijs een zeer belangrijke rol speelt, een aandachtspunt moeten blijven. 35

36 Een aantal nieuwe grondstoffen (bv restproducten van biobrandstoffen) doen meer en meer hun intrede. Er zal ook hier nauwlettend moeten toegezien worden op de gevarenanalyses voor deze (bij)producten. * Bron : BEMEFA De evoluties van de grondstoffenmarkt en de verdergaande globalisering zullen trouwens ook in de toekomst een belangrijke impact hebben op de toelevering in de landbouw. Dit geldt niet alleen voor de evolutie van de prijs maar ook voor de beschikbaarheid van grondstoffen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv