Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Plantaardige productie

Plantaardige productie In de teelten is de toename van granen de laatste 10 jaar en in het bijzonder deze van korrelmaïs opmerkelijk. De oppervlakte suikerbieten neemt af evenals braakland, de oppervlakte aardappelen nam toe. Permanent weiland blijft ongeveer status quo op ongeveer 500.000 ha en de oppervlakte serres steeg van 2.015 ha in 2000 naar 2.940 ha in 2010. 1980 1990 2000 2008 2009 2010 Aantal bedrijven 113.883 87.180 61.926 46.187 44.381 42.854 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 1.418.121 1.357.366 1.394.083 1.373.844 1.365.155 1.358.019 Arbeidskrachten (effectief) 185.134 142.272 107.399 86.456 83.865 80.944 Arbeidskrachten (VTE) 64.889 63.036 61.881 Oppervlakte per bedrijf (ha) 12,5 15,6 22,5 29,7 30,8 31,7 opp in ha 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2008 2009 2010 Granen voor de korrel Nijverheidsgewassen Suikerbieten Aardappelen Voedergewassen Groenten in open lucht Teeltvaste planten Plantaardige productie 39

40 Dierlijke productie Bij de slachtingen merkt men bij het rundvlees een toename van het aantal koeien. Het gemiddelde slachtgewicht van runderen neemt toe. De landbouw blijft in de eerste plaats een economische sector die rendabel moet zijn. De landbouwbedrijven moeten op vele vlakken verder evolueren door meer professionalisme en de verschuiving naar meer rendabele teelten. De opeenvolgende crisissen in de varkenshouderij, groenten en fruit , de pluimveehouderij zullen de nood naar evolutie alleen maar laten toenemen. De invloed van het nieuwe GLB zal niet te onderschatten zijn. Het ziet er naar uit dat gemengde producenten een deel van hun inkomen zullen verliezen. Dit zou op termijn de evolutie naar specialisatie en integratie versnellen, zeker indien de jaarlijkse uitstroom van 3% behouden blijft bij een al bij al constant areaal. De kerncijfers van de dierlijke productie zijn de laatste jaren stabiel gebleven (zie grafiek). aantal dieren 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Daarenboven zal de landbouwproductie moeten voldoen aan bijkomende vereisten zoals het toepassen van duurzame productiemethoden, mede onder druk van de grote distributiekanalen. Al deze elementen samen met de toenemende druk vanuit de schakels stroomafwaarts zal tot schaalvergroting leiden als strategie met het oog op het verminderen van kosten/eenheid product. Elke kost wordt belangrijk wat het belang van de vraag naar eenvoudige, haalbare en betaalbare certificatiesystemen onderstreept. Er zal wel een nichemarkt blijven bestaan voor kleinschalige en artisanale productie. Deze productievorm is economisch kwetsbaar en moet omkaderd worden om zowel aan de wetgeving als aan de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. 2000 2008 2009 2010 Runderen (x1000) Varkens (x1000) Pluimvee (x1000) Leghennen (x10.000) Vleeskippen (x10.000) Dierlijke productie

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
19.03.2004 - Favv