Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Alhoewel de verkoop

Alhoewel de verkoop voornamelijk rond voorverpakte producten draait moet er bijkomende aandacht besteed worden aan de voedselveiligheid. Over het algemeen zijn arbeidskrachten moeilijker te vinden, vooral in probleemsectoren waar het werk zowel fysiek als sociaal (in uren) zwaar is, zoals in de bakkerij- of de horecasector. In vergelijking met de zuivere zelfstandige activiteit nemen ketens ook steeds meer de plaats in. Ook de verkoop van levensmiddelen via automaten moet aandachtig gevolgd worden. Zeker in het buitenland neemt het aanbod in kwantiteit en diversiteit toe, ook voor meer risicovolle producten zoals rauwe melk. Het valt af te wachten in welke mate dit fenomeen in België uitbreiding zal nemen. De verkoop via het internet neemt ook toe. In de distributiesector heeft 6% van de klanten al iets op het internet gekocht. Bakkerijsector Uit de cijfers van de RSZ blijkt dat het aantal bakkers daalt, in de eerste plaats warme artisanale bakkers, die geen personeel of geen overnemer meer vinden. De investeringslast is te hoog. Om de hygiëne te waarborgen en het bedrijf op een professionele manier uit te baten is men zo goed als verplicht om te investeren in semi-industrieel materiaal zoals remrijskassen, diepvries, …enz om de nachturen te beperken en onvindbare mankracht te vervangen. Deze factoren zullen uiteindelijk leiden tot verdere schaalvergroting die reeds ingezet is onder druk van de verhoogde com- petitiviteit en door een vermindering van de marges. Ook deze sector wordt beïnvloed door de onzekere graanprijzen . Beenhouwerijsector Ook in de beenhouwerijsector is er sprake van branchevervaging. Deze branchevervaging heeft tot gevolg dat meer wetgeving opgevolgd moet worden en dat alle bijzondere hygiënenormen toegepast moeten worden. De maatschappelijke evolutie naar minder consumptie van vlees en een toename van het aanbod aan bereide schotels zal zeker een invloed blijven uitoefenen. 5. Horeca De stijgende vraag van de consument naar een snelle bediening en/of afhaalmaaltijden zet zich door. Dit betekent dat ook de technologieën in de bedrijven die hierop willen inspelen, mee moeten evolueren. Het ontkoppeld bereiden op basis van aangekochte halfafgewerkte producten zal daarom verder ingang vinden. Deze bereidingswijze wordt ook gestimuleerd door het gebrek aan personeel. Dit betekent ook dat de toelevering van deze producten een belangrijk punt van aandacht in het beheersen van de voedselveiligheid zal worden. Het aantal bedrijven neemt op dit moment niet gevoelig af maar de rotatie ligt hoog . De controles in de eerste twee jaar van het bestaan blijven dus belangrijk om alle actieve operatoren te controleren. 45

46 Het rookverbod zal meer en meer cafés aanzetten om terug maaltijden aan te bieden om het omzetverlies te compenseren. Dit betekent dat zij hun registratie terug moeten omzetten in een toelating. Het mogelijk gebrek aan goede opleiding en ervaring onderstreept verder het belang van opleiding en controles bij beginnende restaurants. Het invoeren van de geregistreerde kassa kan op termijn het aantal ondernemingen beïnvloeden en een efficiënt economisch beheer quasi noodzakelijk maken om nog te overleven. Een belangrijk element is het beheersen van de voorraad. Dit zal zich ongetwijfeld vertalen naar een beperking van de diversiteit in aangeboden maaltijden wat, op zich, de voedselveiligheid ten goede kan komen. in waarde (mio euro) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1995 2000 2007 2008 2009 2010 Totale Belgische uitvoer (x10) Totaal landbouwsector Levende dieren en dierlijke producten Plantaardige producten Vetten, oliën, was Voedingsproducten, dranken en tabak Uitvoer van de landbouwsector en voedingsindustrie Uitvoer van de landbouwsector en voedingsindustrie 6. Import en Export De evolutie van de uitvoer van de landbouwsector en de levensmiddelenindustrie in vergelijking met de totale Belgische uitvoer wordt in de volgende grafieken geïllustreerd. Belangrijkste exportlanden : Vlees Fruit en groenten Melk&zuivel Duitsland Frankrijk Frankrijk Nederland Duitsland Nederland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Duitsland Rusland Algerije

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv