Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Samenvatting Het vierde

Samenvatting Het vierde businessplan van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen legt de strategische doelstellingen vast voor de jaren 20122014. In de ruim tien jaar dat het FAVV nu operationeel is heeft het FAVV een zichtbare plaats verworven in het institutioneel landschap van ons land. Ik durf te stellen dat het FAVV heeft kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke en politieke verwachtingen voor een betere controle op de veiligheid in de ganse voedselketen. De constante en constructieve samenwerking tussen het FAVV, de beroepsorganisaties en de consumentenorganisaties heeft ons land geleidelijk naar de top gebracht in dit domein. Met de hulp van haar Wetenschappelijk Comité kon deze bewering hard worden gemaakt aan de hand van de “barometer voor de voedselveiligheid”. De doelstellingen 20122014 verzekeren vooral de continuïteit: de voedselketen nog veiliger maken en de operatoren, in meerderheid KMO’s, verder aansporen om een betrouwbaar autocontrolesysteem in te stellen, dit alles gekoppeld aan een streven naar administratieve vereenvoudiging. Als gevolg van de sombere economische context heeft het FAVV zichzelf in haar rol van certificeringorganisme in vraag gesteld. Het FAVV zal een nog betere dienstverlening aan onze exporteurs trachten te leveren zonder de geloofwaardigheid van de certificaten in het gedrang te brengen. Deze doelstelling kan slechts ten volle worden gerealiseerd mits de nodige synergie met de betrokken gewestelijke diensten. Een strikt budgettair beleid en een beperkte inkrimping van het personeelsplan over 3 jaar zouden het mogelijk moeten maken om deze doelstellingen te verwezenlijken. Ir. Gil Houins Gedelegeerd bestuurder 3

4 Inhoud Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 9 I. Opdracht, waarde, perceptie 9 II. Huidige structuur van de organisatie 13 1. De stafmedewerkers van de gedelegeerd bestuurder 13 2. Bestuur van Controlebeleid 14 3. Bestuur van Controle 16 De diensten van het hoofdbestuur 16 De inspectiediensten 17 4. Het Bestuur van de Laboratoria 18 5. Bestuur van de Algemene Diensten 19 III. SWOT-analyse volgens de operatoren en partners 21 SWOT-analyse volgens de operatoren en partners 22 SWOT-analyse bij het personeel 24 IV. De overheidscontext 25

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv