Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Algemeen De nakende

Algemeen De nakende toetreding van Rusland tot de WTO moet gezien worden als een opportuniteit. De EU is immers een heel belangrijke leverancier van Rusland en de toetreding kan de rechtszekerheid verhogen voor onze uitvoerende operatoren en de handelsbelemmeringen opheffen. Bovendien positioneren onze 3 gewesten zich als logistieke draaischijf voor Europa. Men moet er dus rekening mee houden dat België als toegangspoort voor producten van derde landen voor de binnenlandse markt maar ook voor de intracommunautaire handel, een belangrijke troef kan zijn. 49

50 7. Samengevat De situatie van de diverse industrieën uit de voedingsketen kan onder de vorm van een SWOT samengevat worden. Zwakte Vinden van geschikte opvolgers voor zelfstandigen en KMO’s Toegang tot geschikt personeel Voldoende rentabiliteit van KMO’s Sterkte Eéngemaakte Europese markt Know how van de bedrijven Traditioneel streven naar kwaliteitsgerichte producten Wetenschappelijke kennis en ondersteuning van bedrijven Goed uitgewerkt systeem van gidsen Exportgericht Productiviteit Bedreigingen Concurrentie met derde landen die niet aan dezelfde normen moeten voldoen Volatiliteit van de prijzen Schommelingen in het aanbod op de wereldmarkt Gebrek aan kennis bij de nieuwe spelers op de markt Afbrokkeling van de Europese markt door toenemend nationalisme (eigen producten eerst) Opportuniteiten Verdere globalisering Toetreding Rusland tot de WTO Verdere uitbouw administratieve vereenvoudiging Ontwikkelen nichemarkten (ambachtelijke productie)

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
19.03.2004 - Favv