Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

VI. STRATEGISCHE

VI. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2012-2014 Op basis van de reeds geciteerde vaststellingen en enquêtes, worden in een geest van continuïteit ten opzichte van het business plan 2009 -2011 de volgende strategische doelstellingen vooropgesteld. 1. Een veiligere voedselketen Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het FAVV en van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 heeft het Wetenschappelijk Comité van het agentschap op vraag van de C.E.O. een voedselveiligheidsbarometer uitgewerkt. Deze tool, blijkbaar uniek op internationaal vlak, heeft als doel de voedselveiligheid van een land op een objectieve manier weer te geven dankzij een dertigtal zorgvuldig uitgekozen parameters. Een dergelijk instrument kon slechts ontwikkeld worden dank zij de uitbouw van betrouwbare databanken voor de inspectie- en analyseresultaten (Foodnet, LIMS) in de afgelopen jaren en de certificering van de autocontrolesystemen in de bedrijven. 2007 | 2008 REFERENTIEJAAR 2007 + 0,11% DE VOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER VOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2008 | 2009 REFERENTIEJAAR 2008 + 11,26% De evolutie 2007-2010 geeft een voortdurende verbetering aan. 2009 | 2010 REFERENTIEJAAR 2009 + 3,73% 51

52 De ontwikkeling van een gelijkaardige tool voor de diergezondheid en de fytosanitaire aspecten bevindt zich in de eindfase zodat het merendeel van de bevoegdheden van het agentschap hierdoor afgedekt zijn. Teneinde de voedselveiligheid in ons land verder te verbeteren worden concreet volgende initiatieven genomen : • preventie : de Dienst Crisispreventie en crisisbeheer bouwt verder aan een betrouwbaar systeem voor de captatie van signalen voorafgaand aan een incident en zal dit op korte termijn in dienst nemen. Dit zal gebeuren op basis van het programma NARVAL, waarbij de analyseresultaten kunnen worden vergeleken met de bestaande normen en actielimieten en op basis van de gegevens beschikbaar bij de vzw’s dierengezondheid (DGZ/ ARSIA), bij het CODA, de vilbeluiken, enz. • in samenwerking met de verschillende beroepssectoren en de PCE’s worden verder crisissimulatie-oefeningen georganiseerd, waarbij de klemtoon ligt op de traceerbaarheid; • de crisisscenario’s zullen up-to-date gehouden worden en de kennis ervan verzekerd in de PCE’s. • het beleid waarbij operatoren in de voedselketen worden aangespoord om hun autocontrolesysteem te laten auditeren en certificeren zal worden verder gezet: een bonus op de jaarlijkse heffing aan het FAVV, een gevoelige daling van de inspectiefrequentie, de uitreiking van een “FAVV-smiley” herkenbaar voor de consument in de horeca, opschorting van administratieve boetes aan restauranthouders die samen met hun personeel een opleiding over goede hygiëneprak- tijken hebben gevolgd. Het principe van de smiley zal naar de hele kleinhandel (B to C) worden uitgebreid en er wordt in nauw overleg met de beroepssectoren een promotiecampagne bij de consumenten georganiseerd. • om de voedselveiligheid in de sectoren B to C te versterken zullen de betrokken gidsen, na akkoord van de beheerders van de gidsen, eenvoudig en gratis ter beschikking gesteld wordt van de operatoren. Door vulgarisatie zullen goede praktijken en autocontrole vlotter ingang kunnen vinden. Verder zal door bijkomende incentives de validatie van de autocontrole worden gestimuleerd; • de pejoratieve uitdrukking “malus” zal worden achterwege gelaten en wordt opgenomen in de jaarlijkse basisheffing van de operatoren die geen gecertificeerd autocontrolesysteem (ACS) hebben; • afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden zal het verschil voor de heffing van gecertificeerde en niet gecertificeerde bedrijven groter worden en dit in het bijzonder voor de zeer kleine bedrijven. Voor deze laatsten zal de heffing maximaal gereduceerd worden bij certificering; • het individueel risicoprofiel van elke operator (momenteel beschikbaar voor de sector transformatie) zal naar andere sectoren worden uitgebreid om de controles meer af te stemmen op het risico; • bij de uitwerking van het meerjareninspectieprogramma blijft de verzekering van een hoog niveau van voedselveiligheid een eerste zorg, dit door efficiënter gebruik te maken van het beschikbaar personeelsbestand. Het ritme en de

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv