Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

5. Een ambitieus

5. Een ambitieus informaticaplan De informatica-afdeling van het agentschap moet snel nieuwe oplossingen bieden of aanpassingen doen aan wat reeds bestaat en dit op een kwaliteitsvolle manier, aan een redelijke prijs en in overeenstemming met de goede praktijken inzake veiligheid. Hiertoe worden een planning, methodologie en uniforme beheersprocessen geïntegreerd met deze van de klanten opgesteld. De huidige informaticastructuur van het Agentschap. SANITEL (dieren) BELTRACE (slachthuizen) KBO FINFOOD BOOD Operatoren FOODWEB Financiering FOODLIMS Analyses FOODNET Inspecties Publiek : erkenning, toelating, registratie Privé: resultaten Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 59

60 Naast de inspanningen die aan het normale onderhoud wordt besteed, wordt er specifieke aandacht besteed aan de volgende applicaties : • Het “Datawarehouse” maakt het mogelijk tal van gegevens uit de verschillende databanken van het agentschap te verwerken en te groeperen in nuttige informatie voor het beheer van activiteiten; de talrijke vragen zullen stapsgewijs worden verwerkt volgens hun prioriteiten. • Het project Dynamo zal de huidige statische checklists van FOODNET omvormen tot dynamische checklists om beter aan te sluiten op de behoeften van het terrein teneinde nodeloze herhalingen te vermijden en de leesbaarheid te verhogen en het werk van de inspecteurs te vergemakkelijken. • Een nieuwe toepassing gekoppeld aan FOODNET zal worden ontwikkeld voor het beheer van de administratieve boetes (project ABAA). • Het dynamische portaal FOODWEB, dat aan de operatoren reeds de mogelijkheid biedt om bepaalde administratieve gegevens aan te passen en deze gegevens naast de inspectie- en analyseresultaten en hun autocontrolestatuut te raadplegen, zal worden uitgebreid met meer informatie zoals audits, financiële gegevens; zelfs als op termijn de elektronische identiteitskaart de enige manier van authentificatie is, zal omwille van het gebruiksgemak de toegang via gebruikersnaam en paswoord mogelijk blijven. Dit portaal wordt uiteindelijk het communicatieplatform voor uitwisseling van gegevens voor de operatoren. • Een nieuw elektronisch systeem voor documentenbeheer zal worden opgestart en gaandeweg met andere beheersapplicaties worden geïntegreerd. • De applicatie NARVAL voor het beheer van de databank voor normen en actielimieten zal in de toekomst op halfautomatische manier de conformiteit van de analyseresultaten van de monsters kunnen melden aan de controleurs en de labo’s die deze nodig hebben . • De activiteitenboom RAB werd volledig herdacht om tot een vereenvoudiging te komen en moet nu in alle applicaties worden geïntegreerd die deze gebruiken, zoals Alfa, FOOD- NET, FOODWEB, “Datawarehouse”, enz. om operationeel te worden vanaf 01/01/2013. • Ingevolge de reengineering van de activiteitenboom, heeft de applicatie vertraging opgelopen; ze zal dus worden afgewerkt met inbegrip van de planning van de inspecties. • De applicatie met betrekking tot de facturatie FINFOOD moet opnieuw worden uitgewerkt om beter aan te sluiten op de beheersprocessen; bovendien is het risico om de huidige applicatie te behouden onaanvaardbaar geworden, gezien de technologie ervan verouderd is. • Een nieuwe applicatie BECERT zal worden ontwikkeld om digitale certificaten af te leveren (cfr. internationale handel).

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
19.03.2004 - Favv