Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

8. De uitbreiding van de

8. De uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen Overeenkomstig de bepalingen van de verordening 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving is autocontrole een basisprincipe van de voedselveiligheid, waarbij de eerste verantwoordelijkheid van een product bij de exploitanten ligt. De verplichting om een autocontrole (ACS) in te stellen wordt opgelegd bij KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid. Zoals blijkt uit de jaarverslagen van het agentschap bevindt zich hieromtrent nog een niet te verwaarlozen aantal bedrijven in de illegaliteit, waarvan nog 1 op 5 in de sector transformatie. In samenwerking met FEVIA en de betrokken beroepsverenigingen wordt een specifieke sensibiliseringsactie voor deze essentiële sector gehouden. De certificering (validatie) van de ACS op basis van een audit is daarentegen facultatief. Zij biedt echter een bijkomende garantie met betrekking tot de veiligheid van de producten van het bedrijf en laat het agentschap toe haar controles meer toe te spitsen op bedrijven die niet dezelfde garanties bieden. Dit wordt geïllustreerd door de 3 volgende grafieken met de inspectieresultaten van het FAVV per sector al naargelang het bedrijf gecertificeerd is of niet. 65

66 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4% 7% 89% 3% 4% 93% Niet gevalideerd ACS Gevalideerd ACS Primaire productie (2011) 100% 80% 60% Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig 40% 20% 0% 7% 21% 72% 4% 17% 79% Niet gevalideerd ACS Gevalideerd ACS Primaire productie (2011) Verwerking (2011) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 25% 22% 53% Distributie (2011) 9% 17% 74% Niet gevalideerd ACS Gevalideerd ACS Distributie (2011) Verwerking (2011) Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv