Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

8. De uitbreiding van de

8. De uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen Overeenkomstig de bepalingen van de verordening 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving is autocontrole een basisprincipe van de voedselveiligheid, waarbij de eerste verantwoordelijkheid van een product bij de exploitanten ligt. De verplichting om een autocontrole (ACS) in te stellen wordt opgelegd bij KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid. Zoals blijkt uit de jaarverslagen van het agentschap bevindt zich hieromtrent nog een niet te verwaarlozen aantal bedrijven in de illegaliteit, waarvan nog 1 op 5 in de sector transformatie. In samenwerking met FEVIA en de betrokken beroepsverenigingen wordt een specifieke sensibiliseringsactie voor deze essentiële sector gehouden. De certificering (validatie) van de ACS op basis van een audit is daarentegen facultatief. Zij biedt echter een bijkomende garantie met betrekking tot de veiligheid van de producten van het bedrijf en laat het agentschap toe haar controles meer toe te spitsen op bedrijven die niet dezelfde garanties bieden. Dit wordt geïllustreerd door de 3 volgende grafieken met de inspectieresultaten van het FAVV per sector al naargelang het bedrijf gecertificeerd is of niet. 65

66 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4% 7% 89% 3% 4% 93% Niet gevalideerd ACS Gevalideerd ACS Primaire productie (2011) 100% 80% 60% Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig 40% 20% 0% 7% 21% 72% 4% 17% 79% Niet gevalideerd ACS Gevalideerd ACS Primaire productie (2011) Verwerking (2011) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 25% 22% 53% Distributie (2011) 9% 17% 74% Niet gevalideerd ACS Gevalideerd ACS Distributie (2011) Verwerking (2011) Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig Ongunstig Gunstig met opmerkingen Gunstig

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Foodweb - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv