Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

De uitbreiding van de

De uitbreiding van de gecertificeerde autocontrole met alle middelen bevorderen is en blijft de strategie van het agentschap. Verder zal samen met de inspectie-organismen gezocht worden naar de redenen van sommige ongunstige resultaten in gecertificeerde bedrijven. De evolutie van de gecertificeerde (gevalideerde) autocontrole wordt hieronder weergegeven : Vestigingseenheiden 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 16 3.305 5.627 8.536 Vestigingseenheden Vestigingseenheiden met gevalideerde ACS 11.823 17.416 2006 2007 2008 2009 2010 2011 67

68 • Om de gecertificeerde autocontrole aan te moedigen zal het validatieproces van de sectorgidsen en de inhoud ervan worden aangepast door: - een betere beschikbaarheid van de experten van het FAVV voor de evaluatie, - een bilaterale discussie met de sector die de gids beheert, vanaf de eerste conclusies en verder in elk stadium, - een vereenvoudigde inhoud (pragmatisme), - integratie van typeformulieren waardoor bepaalde registraties voor de operatoren gemakkelijker worden, - integratie van een “quick start” fiche, - Het versnellen van de procedure evenals van de evaluatie en de naleving van de termijnen; • Daarenboven zullen, na akkoord van de beheerders en zoals reeds vermeld, gidsen B to C gratis ter beschikking worden gesteld van de operatoren; • De kostprijs per uur van de audits uitgevoerd door het FAVV zal worden herzien (gemiddelde kostprijs niveau A en B) samen met de kostprijs van de hercontroles. De minimum duurtijd van sommige audits voorzien in de gidsen zal worden herzien; • Het bonustarief zal worden herzien rekening houdende met de budgettaire context zodat de certificering van de ACS bij de KMO’s en de ZKO’s wordt gestimuleerd; • Tijdens de audits zal de resultaatverplichting primeren op de inspanningsverplichting (aanvaarden van gelijkwaardige maatregelen); • Uitbreiding van de versoepelingen tot alle B-to-C inrichtingen; • De herziening van de gidsen zal geval per geval gebeuren in functie van de noodzaak (wijziging van reglementering, ervaring,…).

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv