Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

V. De maatschappelijke

V. De maatschappelijke en sociaal economische overwegingen 28 Algemeen 28 De perceptie van de consument 28 De Europese context 31 Wetenschappelijke en technologische evoluties 33 Globalisering van de handel 34 Relatief belang van de verschillende sectoren 34 1. Toelevering aan de landbouw 35 Dierenvoeders 35 Gewasbeschermingsmiddelen 37 Meststoffen 38 2. Primaire productie 38 Plantaardige productie 39 Dierlijke productie 40 3. De verwerking 41 4. Distributie 44 Bakkerijsector 45 Beenhouwerijsector 45 5. Horeca 45 6. Import en Export 46 Vleessector 47 Melksector 48 Plantaardige sector 48 Algemeen 49 7. Samengevat 50 5

6 VI. Strategische doelstellingen 2012-2014 51 1. Een veiligere voedselketen 51 2. Een agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en de consumenten in het bijzonder 55 3. De administratieve vereenvoudiging 56 4. Internationale handel : naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend agentschap 58 5. Een ambitieus informaticaplan 59 6. Betrouwbare en performante labo’s 62 Analysetermijn 62 Rationalisatie van de analyses 62 Openbare aanbestedingen 62 Informatica in de laboratoria 63 Kennisverspreiding, toename van de zichtbaarheid 63 Ontwikkeling van de labo-activiteiten 63 7. Een transparant agentschap 64 8. De uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen 65 9. Een modern human resources beleid 69

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv