Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Managementfuncties

Managementfuncties Personeels plan actueel Personeels- plan 2012 (in VTE) Personeels- plan 2013 (in VTE) Personeels- N (gedelegeerd bestuurder) 1 1 1 1 N-1 (directeur generaal) 4 4 4 4 N-2 (directeur) 5 5 5 5 Subtotaal 10 10 10 10 Niveau A (universitairen/masters en hiermee gelijkgestelden) A5 1 1 1 1 A4 13 13 13 13 A3 97 97 98 98 plan 2014 A2 266 273 274 275 A1 66 64 62 60 Subtotaal 443 448 448 447 Niveau B (gegradueerden/bachelors) 467 482 481 481 Niveau C 225 209 207 206 Niveau D 110 100 99 97 Subtotaal 802 791 787 784 (in VTE) Totaal 1.255 1.249 1.245 1.241 73

74 1. Diensten van de Gedelegeerd bestuurder De oprichting van de voorlichtingscel is in de voorgaande jaren de grote uitdaging voor deze diensten geweest. Om deze nieuwe opdracht te kunnen vervullen, werd het personeelsplan naar 42 VTE gebracht. In het algemeen beschikken de verschillende diensten op dit ogenblik over voldoende personeel om hun opdrachten doeltreffend uit te voeren. Het aantal VTE zou tot 2014 stabiel moeten blijven, zelfs indien er aanpassingen op het vlak van de profielen zouden moeten gebeuren. Een uitbreiding van de voorlichtingscel kan overwogen worden om haar activiteiten verder uit te breiden naar alle sectoren die door het agentschap worden gecontroleerd. Die uitbreiding zou echter kunnen worden doorgevoerd door het detacheren van personeelsleden van andere diensten. Er zal echter voorrang worden gegeven aan het alternatief dat bestaat uit het outsourcen van deze nieuwe taken. Uiteraard stelt elke dienst binnen de organisatie in geval van crisis tijdelijk de nodige medewerkers ter beschikking van de Dienst Crisispreventie en -beheer en van zijn callcenter. 2. Bestuur der Algemene diensten Sinds 2005 heeft de directie van de Algemene diensten aanzienlijke inspanningen geleverd om de organisatie te verbeteren en heeft ze haar personeelsplan eind 2011 teruggebracht van 231 VTE naar 208 VTE . Daarbij werd de nadruk gelegd op het verhogen van de kwaliteit van de geleverde diensten en hebben alle diensten bovendien bijkomende taken op zich genomen. De inspanningen zullen worden voortgezet om in 2014 op 198 VTE uit te komen hoewel de taken worden uitgebreid door bepaalde statutaire selecties en certificerende opleidingen zelf te organiseren. Twee medewerkers van de dienst P&O behaalden immers de SELOR-certificering waardoor zij bevoegd worden om dergelijke selecties te organiseren. De dienst P&O staat in voor een deel van de contractuele en statutaire selecties om aan de personeelsnoden van het FAVV te voldoen. Tot voor kort was alleen het OFO bevoegd om gecertificeerde opleidingen te organiseren (die opleidingen zijn gelinkt aan de loopbaan van de personeelsleden). Door entiteiten de mogelijkheid te geven om als gelijkwaardig met slagen in een gecertificeerde opleiding bevonden opleidingen te organiseren, heeft het OFO een deel van zijn bevoegdheden gedelegeerd. Rekening houdend met de specifieke profielen van het personeel van het FAVV (controleurs, inspecteurs, laboranten, …) hebben de Algemene diensten dus de rol van het OFO bij de organisatie van dergelijke opleidingen overgenomen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv