Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

5. Bestuur van de

5. Bestuur van de Laboratoria Dit bestuur is er in de laatste jaren in geslaagd om de verdeling van de uitgevoerde analyses binnen zijn interne laboratoria te rationaliseren. Daarbij werden bovendien bepaalde analyses, die tot dan toe door externe laboratoria werden uitgevoerd, in eigen beheer genomen. Het personeelsplan werd aangepast en heeft zich uiteindelijk gestabiliseerd op 157 VTE. Deze rationalisatie-inspanning zal in de komende jaren voortgezet worden met als uiteindelijke doel te komen tot een verdere vermindering van het personeelsplan tot 152 VTE. Deze evolutie zal er komen door middel van een selectief beleid inzake de vervanging van personeelsleden die met pensioen gaan. De efficiëntie zal niet aan de kant worden geschoven, maar eerder worden versterkt middels een optimalisering van de organisatie van de activiteiten van de laboratoria en een voortdurende zoektocht naar mogelijke automatiseringen. Met het oog op rationalisatie en om de laboratoria in staat te stellen zich te concentreren op hun belangrijkste taken (de analyses), zullen de administratieve taken (dossierbeheer, vertalingen, presentaties…) worden gecentraliseerd in Brussel. 77

78 6. Vooruitzichten natuurlijke afvloeiing Op 1 januari 2012 ziet de leeftijdspiramide van het agentschap er als volgt uit: 250 200 150 100 50 0 De leeftijdspiramide van het agentschap doet voor de komende jaren een aanzienlijke personeelsafvloeiing vermoeden, ondanks het verhogen van de leeftijd voor vervroegd pensioen. Het nieuwe stelsel voorziet immers dat vanaf 1 januari 2013 de leeftijd voor vervroegde pensionering geleidelijk wordt opgetrokken naar 62 jaar (in plaats 60 jaar nu). 39 135 219 226 154 157 163 21 ‐ 25 26 ‐ 30 31 ‐ 35 36 ‐ 40 41 ‐ 45 46 ‐ 50 51 ‐ 55 56 ‐ 60 61 ‐ 65 171 67 Wat de pensioenvooruitzichten tot en met 2014 betreft, ziet de verdeling er per niveau als volgt uit: (VTE) Niveau 2012 2013 2014 Totaal A 12 10 11,5 33,5 B 5 1 1,8 7,8 C 1,5 1 0 2,5 D 5,6 1,5 1,5 8,6 Totaal 24,1 13,5 14,8 52,4

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Foodweb - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
19.03.2004 - Favv
Autocontrole - Favv
Vergadering van 07/11/2012 - Favv