Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Het gaat hier om de

Het gaat hier om de oppensioenstellingen op de wettelijke pensioenleeftijd, namelijk op 65 jaar en de reeds gekende vervroegde oppensioenstellingen. Er dient bovendien op gewezen te worden dat 47,8 VTE zich bevinden in de leeftijdscategorie 60 – 65 jaar; deze personen zouden dus kunnen voldoen aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. Rekening houdend met de vervroegde oppensioenstellingen van de laatste 5 jaar, kan algemeen gesteld worden dat het gemiddelde aantal oppensioenstellingen 27,6 VTE per jaar bedraagt voor de personen jonger dan 65 jaar. 79

Personeelsplan 2012-2014 (VTE) Algemeen beheer PP6 Staf Gedelegeerd 80 bestuurder Communicate en meldpunt voor consumenten 9 16 Algemene diensten Staf Directeur- generaal Budget- Beheers- controle Interne audit 11 Financiering 23 Crisispreventie en -beheer PP6 Controlebeleid PP6 Laboratoria PP6 Controle PP6 11 Staf Directeur- generaal 12 18 Stafdirectie integratie van bedrijfsinformatie Directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten 6 ICT 47 Stafdirectie Internationale zaken 9 Juridische dienst 20 P&O 40 Logistiek 49 Directie Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten Stafdirectie voor risico-beoordeling Directie Transformatie en distributie van levensmiddelen 6 17 Staf Directeur- generaal Centrale diensten Lab Gembloux Lab Gentbrugge 2 Hoofdbestuur 13 Staf Directeur-generaal 9 21 Sector primaire productie 17 45 Sector transformatie 12 12 Lab Liège 24 Sector distributie 6 9 Lab Melle 23 Sector erkenningen 8 12 Lab Tervuren 29 Sector import/export 17 17 NICE 17 NOE 16 Provinciale diensten PCE Antwerpen 94 PCE Brussel 34 PCE Henegouwen 63 PCE Limburg 55 PCE Luik 71 PCE Luxemburg 31 PCE Namen 36 PCE Oost-Vlaanderen 99 PCE Vlaams-Brabant 60 PCE Waals-Brabant 24 PCE West-Vlaanderen 102 Totaal 42 208 77 157 771 1.255

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv