Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

UITGAVEN (k €) 2011

UITGAVEN (k €) 2011 2012 2013 2014 Personeel 91.542 92.943 98.257 100.320 Werking 74.818 70.941 73.291 74.665 ICT 6.985 7.132 7.394 7.549 Externe dierenartsen (behalve BSE) 26.676 25.649 27.296 27.768 Externe laboratoria (behalve BSE) 15.451 15.776 15.934 16.210 Uitgaven BSE 6.080 4.471 4.547 4.637 Communicatie 1.620 1.054 1.074 1.097 Crisispreventie en onderzoek 4.247 4.213 4.293 4.383 Andere werkingskosten 13.759 12.646 12.753 13.021 Investeringen 3.021 3.081 4.044 4.129 Waardevermindering (niet recupereerbare schuldvorderingen) 4.385 1.200 1.953 1.953 Leasing (labomateriaal) 295 311 325 325 Terugbetaling thesaurie BSE 1.000 0 0 0 TOTAAL 175.061 168.476 177.870 181.392 91

92 INKOMSTEN (k €) 2011 2012 2013 2014 Retributies 38.647 37.888 39.419 40.247 Certificering 9.140 9.466 10.466 10.686 Keuring 21.567 21.750 21.856 22.315 Audits voor validatie van de ACS 103 106 109 111 Opvolging van non-conformiteiten 308 319 390 398 Residuen 2.763 2.589 2.770 2.828 Controles en inspecties aan algemeen tarief in de inrichtingen van de vleessector 2.054 2.127 2.257 2.304 BSE 2.712 1.531 1.571 1.604 Heffingen 22.920 28.383 26.500 24.000 Andere inkomsten (laboratoria, administratieve boetes…) 4.071 4.200 4.330 4.330 Dotatie 107.856 106.093 110.743 113.069 Interdepartementale provisie 3.276 EU 2.141 2.456 1.633 1.220 Leasing labomateriaal 0 397 831 831 TOTAAL 178.911 179.417 183.456 183.696

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv