Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire invoercontrole van houten verpakkingsmateriaal in zendingen steenproducten met GNcodes 2514, 2515, 2516, 6801 en 6802 van oorsprong uit China Referentie PCCB/S1/DME/1024029 Datum 18/03/2013 Huidige versie 1 Van toepassing vanaf 01/04/2013 Trefwoorden houten verpakkingsmateriaal, Anoplophora glabripennis, steenproducten, China Opgesteld door Goedgekeurd door Vera Huyshauwer, adviseur David Michelante, attaché Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief verduidelijkt de redenen waarom verscherpt toezicht in de EU op houten verpakkingsmateriaal in zendingen met bepaalde steenproducten (zie bijlage 1) van oorsprong uit China wordt opgelegd en beschrijft de wijze waarop dit toezicht in België toegepast zal worden. 2. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing voor alle invoerders, en hun gemachtigden, van steenproducten met de GN-codes 2514, 2515, 2516, 6801 en 6802 van oorsprong uit China. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bedoeld in artikel 5 van de wet van 9 december 2004 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU van de Commissie van 18 februari 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controle en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China 3.2. Andere International Standard on Phytosanitary Measures 15 : Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&tx_publication_pi1[showUid]=133703&frompage=13399&type= publication&subtype=&L=0#item) 4. Definities en afkortingen EU : Europese Unie Derde landen : landen die geen EU-lidstaat zijn FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Prioriteiten - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Brochure Horeca - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV