Views
5 years ago

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export Diervoeders IB.PFF.KZ.03 Kazachstan 03/2013 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Kazachse wetgeving, normen en voorschriften Sinds 01/07/2010 kwam een Douane-unie tot stand tussen de Russische Federatie (RU), Wit- Rusland (BY) en Kazachstan (KZ). De wetgeving en de normen voor KZ en de Douane-unie kunnen in menig opzicht verschillen van de Europese wetgeving en normen voor diervoeders en additieven. Daarom moeten exporterende ondernemingen zich daarover continu en grondig informeren. De door de Europese Commissie gekende en vertaalde wetgeving kan geraadpleegd worden op volgende website: http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm. Er werd een overgangsperiode overeengekomen met de Douane-unie die afloopt op 31/12/2012 waardoor de Kazachse eisen en de bilaterale certificaten tussen Kazachstan en België (BE) onveranderd blijven tot 31/12/2012. Maar er werd Met ingang van 04/04/2011 werd met KZ overeengekomen om de geharmoniseerde certificaten te gebruiken die bij onderhandeling in het kader van het veterinair memorandum werden vastgelegd tussen de RU en de Europese Commissie, namens de Europese Unie (EU), voor de producten die onder die bilaterale akkoorden vallen in het kader van het veterinair memorandum, met uitsluiting van alle andere eisen, en dat tot eind 2012. Het akkoord betreft dus de vervanging van de bilaterale modellen van certificaten door de geharmoniseerde modellen, als die bestaan die vallen onder het veterinair memorandum (zie punt 2.1). Geleidelijk aan worden modellen van certificaten uitgewerkt en overeengekomen tussen de EU en de Douane-unie (zie punt 2.2.). Totdat specifieke modellen van certificaten voor de betrokken producten tussen de EU en de Douane-unie zijn overeengekomen, mogen de geharmoniseerde veterinaire certificaten op basis van het veterinair memorandum EU-RU verder gebruikt worden. Voor de producten die niet vallen onder het veterinair memorandum en waarvoor geen akkoord bestaat tussen de EU en de Douane-unie is de invoer in KZ mogelijk in overeenstemming met de veterinaire vereisten voor producten onderworpen aan veterinaire controle zoals vastgelegd door Besluit 317 van 18 juni 2010 van de Commissie van de Douane-unie en gebruik makend van de modellen van veterinaire certificaten zoals vastgelegd door Besluit 607 van 7 april 2011 van de Commissie van de Douane-unie (zie punt 2.3). Op 22 augustus 2012 is de RU toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Volgens informatie beschikbaar op de website van de Europese Commissie is sinds het toetreden van de Russische Federatie tot de WHO bijlage 4 van Besluit 830 van de Douane-unie van 18 oktober 2011 van toepassing. In bijlage 4 van Besluit 830 bevindt zich de lijst van producten die onderworpen zijn aan een veterinaire controle en de controlemaatregelen die van toepassing zijn op deze producten (begeleidende documenten, invoervergunning, bedrijvenlijst). Bijlage 4 van Besluit 830 kan geraadpleegd worden op onderstaande website onder “Customs Union Veterinary Requirements”: http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm. Bijlage 4 van Besluit 830 stelt dat voor bepaalde producten een invoervergunning vereist is. De operator wordt aangeraden bijlage 4 van Besluit 830 te raadplegen ten einde na te gaan of al dan niet een invoervergunning vereist is. 1.2 Lijsten voor de export van diervoeders en additieven naar KZ In opvolging van het tot stand komen van de Douane-unie, werd er met KZ ook overeengekomen dat de inrichtingen in een lijst moeten zijn opgenomen om verder naar KZ te kunnen uitvoeren, dit met ingang van 04/04/2011. In tegenstelling tot wat geldt voor de RU moeten alleen de inrichtingen die producten exporteren die onder het veterinair memorandum RI.PFF.KZ.03 03/2013 1/5

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Brochure Horeca - Favv
Biologie: Gedrag van dieren - Taalgericht Vakonderwijs
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Brochure 'Dieren onder de wielen' - Zoogdierenwerkgroep
TV-CAMPAGNE OOGST BIJVAL - Bont voor Dieren
de stem van sprakeloze wilde dieren - De Faunabescherming
H ET PAARD EN DE EZEL - Dieren Digitaal
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
09.12.1992 - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv