Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van levende dieren en producten ingevoerd uit derde landen naar het Belgisch grondgebied Referentie PCCB/S4/782550 Datum 05/12/2011 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden Invoer, levende dieren, producten, derde landen, vooraanmelding Opgesteld door Goedgekeurd door Van Seghbroeck, Jan, Attaché Diricks, Herman, Directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid tot voorafgaande kennisgeving teneinde een controle door het FAVV aan de buitengrens mogelijk te maken. 2. Toepassingsgebied Levende dieren en producten verzonden uit derde landen naar het Belgisch grondgebied. De voorafgaande kennisgeving gebeurt aan de hand van een Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst. Deze omzendbrief is niet van toepassing op: • gezelschapsdieren die hun eigenaar of een natuurlijke persoon die er namens de eigenaar tijdens het verkeer voor verantwoordelijk is, begeleiden en die niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn • postpakketten en colliverkeer 3. Referenties 3.1. Wetgeving (1) Verordening (EG) Nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen. (2) Verordening (EG) Nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht.

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv