Views
4 years ago

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export Diervoeders IB.PFF.RU.05 Russische Federatie 03/2012 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Russische wetgeving, normen en voorschriften De wetgeving en de normen voor de Russische Federatie (RU) kunnen in menig opzicht verschillen van de Europese wetgeving en normen voor diervoeders en additieven. Daarom moeten exporterende ondernemingen zich daarover continu en grondig informeren via de links op de FAVV-website naar de betreffende wetgeving op de website van de Russische bevoegde overheid Rosselkhoznadzor alsook op die van de Europese Commissie en dit in hun autocontrolesysteem opnemen. Sinds 01/11/2008 eist de Russische overheid dat de productie-inrichtingen voorkomen op de lijst die door hen wordt opmaakt op grond van de voorstellen van het FAVV. Het FAVV moet lijsten voorleggen al naargelang van de geëxporteerde producten (ad hoc lijsten). Dat houdt in dat de inrichtingen een specifieke aanvraag indienen bij het FAVV om in een lijst te worden opgenomen (zie punt 1.2.1). De Russen eisen dat het FAVV garandeert dat de op de lijst vermelde inrichtingen voldoen aan de Russische wetgeving en normen. Onder onderneming wordt verstaan : elke onderneming van de sector diervoeding die werkzaamheden verricht in verband met de productie, de fabricage, de verwerking, de opslag, het vervoer of de distributie van diervoeders. Onder inrichting wordt verstaan : elke eenheid van een onderneming van de sector diervoeding en onder productie-inrichting : elke eenheid van een onderneming van de sector diervoeding die werkzaamheden verricht in verband met de productie, de fabricage of de verwerking. Sinds 01/07/2010 werd een Douane-unie tot stand gebracht tussen de Russische Federatie, Wit- Rusland (BY) en Kazachstan (KZ). Er werd een overgangsperiode overeengekomen met de Douane-unie die afloopt op 31/12/2012 waardoor de Russische eisen en certificaten tot die datum onveranderd blijven. 1.2 Lijsten voor de export van diervoeders en additieven naar RU 1.2.1 Stand van zaken in verband met de lijsten De door het FAVV voorgestelde lijsten (ad hoc lijsten) zijn specifiek voor inrichtingen die diervoeders en additieven produceren, opslaan en in de handel brengen. De lijst van inrichtingen die het recht hebben om diervoeders en additieven uit te voeren naar de Russische Federatie wordt gepubliceerd op de website van het FAVV (Beroepssectoren > Export naar derde landen). Als een antwoord van de Russische overheid over de door België toegezonden lijsten wordt ontvangen, past het FAVV de lijsten op zijn website aan. De voorwaarden en de werkwijze die het FAVV volgt om inrichtingen voor opname in de lijst voor te leggen aan de Russische overheid zijn vermeld in punten 1.2.2, 1.2.3.1 en 1.2.3.2. 1.2.2 Betreffende inrichtingen Volgens de Russische voorschriften moet een inrichting die wil exporteren producten uitvoeren van een productie-inrichting die vermeld is op de door het FAVV online gepubliceerde lijst of op de lijst van een andere LS. In het laatste geval steunt het certificaat op een pre-exportcertificaat (zie 1.3.1.3). Alle Belgische inrichtingen die diervoeders produceren moeten dus vermeld zijn op de online door het FAVV gepubliceerde lijst om rechtstreeks of via een derde naar RU te kunnen uitvoeren. Als een inrichting uit een derde land afkomstige diervoeders of additieven wil naar RU verhandelen, moeten die producten materieel België binnenkomen en moet de naam of de handelsnaam, het adres alsook het registratie-/toelatings-/erkenningsnummer van een op de lijst IB.PFF.RU.05 03/2012 1/8

Psychiatrie in Marokko; algemene gegevens - AOF
Page 1 Page 2 ALGEMENE GEGEVENS-MATERIALEN ' De ...
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Russische Federatie / Douane-unie I ... - Favv
IB.RU.33 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
IB.RU.31 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Voka
Inrichting algemene - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
i. exportmogelijkheden ii. inrichtingsvoorwaarden iii ... - Favv
1 Algemene gegevens aanbieder - KNOV
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
1. Algemene gegevens 2. Bedrijfsgegevens 3 ... - AFDO
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Page 1 Page 2 HOLLEVOET Cesar, Eduard Algemene gegevens ...
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
1 Mondial College, schooljaar 2011 - 2012 Algemene gegevens ...
Silkline Silvermat Spiegel 610028 Algemene Gegevens ...
ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING - Onderzoeksraad voor ...