Views
4 years ago

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Federaal Agentschap voor

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export o uit België afkomstige diervoeders die vanuit een andere lidstaat worden uitgevoerd naar de Russische Federatie en o uit een andere lidstaat afkomstige diervoeders die vanuit België worden uitgevoerd naar de Russische Federatie ; • moet geen pre-exportcertificaat worden afgegeven : o als vóór de uitvoer naar de RU een verwerking plaatsvindt in de LS, o voor diervoeders die binnen een enkele lidstaat deelnemen aan het verkeer. Diervoeders van Belgische oorsprong die vanuit een andere lidstaat worden uitgevoerd naar de Russische Federatie moeten dus vergezeld gaan van een pre-exportcertificaat tijdens het vervoer vanuit België naar die andere lidstaat. Het pre-exportcertificaat wordt op dezelfde manier ingevuld als het definitieve uitvoercertificaat en moet eveneens worden afgedrukt op beveiligd papier. Omgekeerd moeten uit andere lidstaten afkomstige producten die vanuit België naar de Russische Federatie worden verzonden wanneer zij ons land binnenkomen vergezeld gaan van een pre-exportcertificaat dat is opgemaakt door de bevoegde dienst van de betreffende lidstaat. De kenmerken van de pre-exportcertificaten worden vermeld in de daartoe bestemde tabel van het voor RU afgegeven certificaat en de originele exemplaren van de pre-exportcertificaten worden bewaard door het FAVV, als bijlage bij de kopie van het certificaat. Als het certificaat steunt op meer dan 2 pre-exportcertificaten moeten die worden vermeld op een als bijlage bijgevoegde lijst (zelfde model van lijst als in het certificaat), op beveiligd papier. Dat geldt eveneens wanneer op andere plaatsen van het certificaat niet voldoende plaats is om alle noodzakelijke gegevens te vermelden (bijvoorbeeld in lijst opgenomen inrichtingen). De unieke nummering van dat als bijlage bijgevoegd document sluit aan op de enige referentienummering van het uitvoercertificaat. 1.3.2 Schorsing van de certificering Als het ACS/RU niet binnen de gestelde termijn wordt gevalideerd/gecertificeerd wordt de afgifte van certificaten voor de Russische Federatie aan die inrichting of voor producten van die inrichting geschorst en kan zij pas hervatten nadat het ACS/RU werd gevalideerd en gecertificeerd. Elke inspectie die plaatsvond met als doel de conformiteit van de inrichtingen na te gaan of die naderhand werd verricht en die wordt afgesloten met een ongunstig resultaat voor een bij de certificering betrokken activiteit leidt automatisch tot de schorsing van de afgifte van certificaten voor de Russische Federatie voor die inrichting of voor producten van die inrichting zolang geen nieuwe controle plaatsvindt die wordt afgesloten met een gunstig resultaat. Als de Russische overheid vaststelt dat een zending niet-conform is, kan de afgifte van certificaten door het FAVV voor de Russische Federatie aan de betreffende inrichtingen worden geschorst. De hervatting van de afgifte van certificaten kan afhankelijk worden gesteld van een inspectie. 2. GEHARMONISEERDE CERTIFICATEN OP BASIS VAN HET VETERINAIRE MEMORANDUM EU – RU 2.1 Certificaten gedekt door het veterinaire memorandum tussen de Europese Commissie en de Russische Federatie: Dit akkoord betreft de volgende certificaten : • Gezondheidscertificaat voor de export van diervoeders en additieven van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.01.01 • Gezondheidscertificaat voor de export van vismeel van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.02.01. • Veterinair certificaat voor de uitvoer van ingeblikte petfood van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.03.02 IB.PFF.RU.05 03/2012 6/8

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export • Veterinair certificaat voor de uitvoer van niet-ingeblikte/droge petfood van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.04.02. Er bestaan bijzondere instructies voor de export van producten die door deze certificaten zijn gedekt. 2.2 “Gezondheidscertificaat voor de export van diervoeders en additieven van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie” EX.PFF.RU.01.01 Dit certificaat stelt specifiek in punt 4.6 : « Diervoeders en toevoegingsmiddelen bevatten geen salmonella, botuline toxine, enteropathogenen en anaërobe microflora. De totale bacteriële besmetting mag de 500.000 bacteriologiche cellen in 1g niet overschrijden, hetgeen bevestigd wordt door de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in het officieel laboratorium op (datum) ». Dat voorschrift houdt in dat de volgende analyses moeten worden uitgevoerd en dat de resultaten bij de certificaataanvraag moeten worden gevoegd. De datum van de analyses moet op het certificaat worden vermeld : • Salmonella : afwezig in 25 g (n= 5, c=0, m=0, M=0) • Clostridium botulinum : afwezig in 25 g • Clostridium perfrigens : niet meer dan 100 kve/g op basis van een door het FAVV vastgelegde drempelwaarde. Het FAVV bepaalde dat de enteropathogenen en de anaërobe microflora het beste kunnen worden beoordeeld door de aanwezigheid van van Clostridium perfrigens te meten • Totale flora : niet meer dan 500.000 kve/g. Het FAVV aanvaardt dat de analyse voor botulismetoxine niet wordt verstrekt op het tijdstip van de certificering voor producten die niet onder anaërobe omstandigheden worden bewaard. Deze voorschriften gelden voor alle inrichtingen die de certificering vragen van producten die niet vallen onder een bijkomend en voor de Douane-unie specifiek sectoraal monitoringplan. Bij een schrijven van 01/03/2011 legt de Russische Federatie een tijdelijke beperking op voor de invoer van producten die afkomstig zijn van voor mond- en klauwzeer vatbare dieren die uit Bulgarije komen (specifiek vanuit de Burgas regio), met uitzondering van zij die gedurende 20 minuten een warmtebehandeling bij ten minste 70 °C hebben ondergaan. Als gevolg van die beperking moet telkens wanneer een gezondheidscertificaat EX.PFF.RU.01.01 wordt aangevraagd de afwezigheid worden gegarandeerd van producten van voor mond- en klauwzeer vatbare dieren die afkomstig zijn uit de Burgas regio van Bulgarije en die niet bij de vermelde temperatuur zouden zijn behandeld. 2.3 “Gezondheidscertificaat voor de export van vismeel van de EU naar de Russische Federatie” EX.PFF.RU.02.01 Voor dat certificaat is er geen enkele aanvraag en dus is het in België niet in gebruik. 2.4 “Veterinair certificaat voor de uitvoer van ingeblikte petfood van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie”, EX.PFF.RU.03.02 Dat certificaat stelt specifiek de volgende eis in punt 4.5: dat “Het inblikken een hittebehandeling bij 121 °C gedurende 3 minuten of een equivalente tijd temperatuur-behandeling in een hermetisch gesloten container omvat. Deze behandeling elimineert de botulinetoxine en garandeert een totaal kiemgetal van minder dan 10 kolonievormende eenheden (kve)/g en de afwezigheid van Salmonella en Enterobacteriaceae (bemonsteringsplan: geen in 25 g)” Deze eis houdt in dat de volgende analyses werden verricht en dat de resultaten van de analyses bij de certificaataanvraag moeten worden gevoegd : • Salmonella : afwezig in 25 g (n=5, c=0, m=0, M=0) IB.PFF.RU.05 03/2012 7/8

Psychiatrie in Marokko; algemene gegevens - AOF
Page 1 Page 2 ALGEMENE GEGEVENS-MATERIALEN ' De ...
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Russische Federatie / Douane-unie I ... - Favv
IB.RU.33 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
IB.RU.31 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Voka
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Inrichting algemene - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
i. exportmogelijkheden ii. inrichtingsvoorwaarden iii ... - Favv
1 Algemene gegevens aanbieder - KNOV
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
1. Algemene gegevens 2. Bedrijfsgegevens 3 ... - AFDO
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
Page 1 Page 2 HOLLEVOET Cesar, Eduard Algemene gegevens ...
1 Mondial College, schooljaar 2011 - 2012 Algemene gegevens ...
Silkline Silvermat Spiegel 610028 Algemene Gegevens ...