Views
5 years ago

Titel presentatie - Favv

Titel presentatie - Favv

ALB: nieuwe haarden in

ALB: nieuwe haarden in 2012 Recente gevallen van Anoplophora glabripennis (ALB) in EU en CH Cas récents de Anoplophora glabripennis (ALB) en UE et CH Date/ Datum Pays/ Land Lieu/ Plaats Origine/ Oorsprong 02-2012 CH Arbres d'alignement et espace vert/ Laanbomen en groenvoorzieningen 02-2012 UK Arbres d'alignement, zone commerciale, propriétés privées/ Laanbomen, commerciële zones en privaatdomeinen 07-2012 NL Arbres d'alignement/ Laanbomen 08-2012 AT Trees in a private garden beside a stone-storing place Espèces touchées/ Aangetaste soorten WPM (?) Acer pseudoplatanus, Salix caprea WPM (?) Acer pseudoplatanus, A. campestre, Salix sp. (caprea), Betula sp, Carpinus betulus WPM originaire de CN Pierres/ afkomstig uit CN Steen Nombre d'arbres contaminés/ Hoeveelheid besmette bomen Découverte/ Ontdekking 31 professionnel/ beroeps 46 monitoring incursion 2009/ controle inval 2009 Symptômes/ Symptomen Externe: trous de sortie, encoches de ponte, 140 adultes/ Extern: uitgangsgaten, groeven met eitjes, 140 volwassen ALB Interne: larves, galeries/ Intern: larven, tunnels Externe: trous de sortie/ Extern: uitgangsgaten Interne: larves, galeries/ Intern: larven, tunnels Acer platanoides 1 privé Externe: 40 trous de sortie, 16 adultes/ Extern: 40 uitgangsgaten, 16 volwassen ALB Interne: larves, galeries/ Intern: larven, tunnels WPM CN Fagus, Acer, Prunus 3 monitoring routine only signs of egg deposition and larvae frass Nombre d'arbres détruits/ Hoeveelheid vernietigde bomen Remarques /Opmerkingen 66 une campagne de sensibilisation des professionnels a précédé cette découverte / een sensibiliseringscampagne van de professionelen is voorafgegaan aan deze ontdekking +-1000 Mesures de quarantaine pour 1 pépinière; campagne d'information intensive/ Quarantainemaatregelen voor 1 kwekerij; intensieve informatiecampagne 350 (coupe à blanc dans un rayon de 100m)/ (kaalslag in een rij van 100m) +30 ??? (coupe à blanc dans un rayon de 500m)/ (kaalslag in een rij van 500m) coût = 0,5 M euros Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

NL Almere 2010-2011 Opgemerkt door een snoeibedrijf Kaalslag van bomen met Ø > 2,5 cm in een straal van 100 m met inspectie van elke boom Federaal Agentschap voor de Veiligheid Almere - van Anoplophora de Voedselketen – 28 mrt 2011

van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Titel presentatie - DGZ
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
Brochure Horeca - Favv
Prioriteiten - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
titel presentatie (verdana 40 pt) - LVG
Titel van de presentatie - Advocatennet
Presentatie titel - Zestor
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
PowerPoint presentatie Lelystad - Waarderingskamer
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Klik hier voor de presentatie - SBR
Presentatie Schokbrekers in de communicatie met patiënten en hun ...
Presentatie Rene Hagen.pdf - Infopunt Veiligheid
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Titel presentatie Sub-titel Door: Inez Bosch - DSpace at Open ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv