Views
4 years ago

Titel presentatie - Favv

Titel presentatie - Favv

Noodmaatregelen (Besluit

Noodmaatregelen (Besluit 2013/92/EU) • Plicht van de importeurs of van hun mandataris: – Aangeven van de import van goederen • Aan het FAVV • Min. 24 uur voor de aankomst – Vervolledigen van het fytosanitair vervoersdocument Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Noodmaatregelen (Besluit 2013/92/EU) • In geval van inspectie bij een EIP – In eerste instantie: erkenning van de EIP vragen • Het fytosanitair vervoersdocument + dossier vervolledigen • Dit bezorgen aan het FAVV (aan de betreffende PCE – Provinciale Controle Eenheid) • Controle ter plekke door het FAVV • Bevestiging van de erkenning en toekenning van nr. van de erkenning – Voorwaarden: • Inspectiepost onder douanecontrole • Geschikte lokalen voor het goede verloop van de fysieke inspectie (toegankelijkheid, belichting,…) • Opslag van de goederen op een manier die volledige identificatie en traceerbaarheid toelaat Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

7 posters - Favv
Beknopte versie - Favv
Prioriteiten - Favv
Titel presentatie - DGZ
Presentatie
Foodweb - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Presentatie