Views
4 years ago

Titel presentatie - Favv

Titel presentatie - Favv

Plantaardige quarantaine

Plantaardige quarantaine in België • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Algemeen normatief beleid • FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – Het geheel van inspecties en controles van de voedselketen, inclusief de voedselveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren en plantengezondheid (“fytosanitair”) – Operationele normen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Algemene maatregelen • Richtlijn 2000/29/EC KB van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen • Verplichte aangifte (art.4) – Verbod op het bezit van schadelijke organismen • Verplichting van bestrijding (art.5) • Registratie en erkenning van operatoren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

7 posters - Favv
Beknopte versie - Favv
Prioriteiten - Favv
Titel presentatie - DGZ
Foodweb - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Presentatie
Presentatie