Views
4 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

12 2.3. Zelfcontrole

12 2.3. Zelfcontrole Alle voedselproducenten zijn verplicht om een zelfcontrolesysteem in te voeren: zij moeten in alle stadia van de productie zelf voor de controle zorgen. Ze moeten dus garanties over de gebruikte grondstoff en hebben en een plan invoeren om de gezondheidsrisico’s te controleren (HACCP-systeem — Hazard Analysis of Critical Control Points). De levensmiddelenproducent zelf, ongeacht of hij een kleine traiteur of een groot bedrijf is, is volledig verantwoordelijk voor wat hij produceert. Dit geldt zowel voor een verkoopsklaar product als voor een product in een bepaald bewerkingsstadium, bijvoorbeeld voeders voor slachtvee. De producent moet dus een zelfcontroleprocedure instellen waarmee hij de veiligheid van zijn product(en) kan waarborgen. Deze zelfcontrole (ook wel “autocontrole”) berust grotendeels op de toepassing van een HACCPplan. In zo een plan worden de verschillende mogelijke risico’s in elk productiestadium bepaald en worden maatregelen genomen om deze risico’s onder controle te houden. Het gaat met name om de selectie en controle van grondstoff en en hygiënische regels voor het personeel. Vanaf 1 januari 2005 is de toepassing van een HACCP-plan wettelijk verplicht voor de hele voedselketen. Voedselveiligheid : tot welke prijs ?

3. De risico’s kunnen niet tot nul worden herleid Hoewel een reeks van maatregelen het risico zoveel mogelijk wil beperken, is er een uiterste punt dat we nooit zullen kunnen bereiken: het nulrisico. Er bestaat gewoon geen toverformule waarmee we alle potentieel schadelijke stoff en uit het leefmilieu kunnen verwijderen. De technische evolutie maakt nauwkeurige technische metingen mogelijk waarmee zelfs de kleinste aanwezige hoeveelheid van een ongewenste stof kan worden opgespoord. Wie zoekt, vindt ! Hoe performant de wetenschap die de giftigheid van producten bestudeert (de toxicologie) ook is, het is gewoonweg onmogelijk om de werkelijke gevolgen te kennen van de blootstelling aan talrijke stoff en, zelfs in uiterst geringe dosissen. Zo zijn er in dierlijk vet altijd sporen van dioxines terug te vinden. In dit geval draait de risicovraag dus niet om het al dan niet aanwezig zijn van dioxines, maar moet de hoeveelheid ervan precies worden bepaald en moet worden nagegaan of dit een bedreiging op korte, middellange of lange termijn vormt. Bovendien kan een hele reeks bedreigingen ondanks alle geleverde inspanningen nooit helemaal uit de weg worden geruimd. Voorbeelden daarvan zijn ongevallen tijdens de productie of kwaad opzet zoals fraude, sabotage of terrorisme. Hoewel de voedselveiligheidrisico’s niet tot nul te herleiden zijn, is hun impact op de gezondheid beduidend kleiner dan die van onevenwichtige voedingsgewoonten. Zo sterven ongeveer zeven op tien Belgen aan hart- en vaatziekten of kanker. Er bestaat een nauw verband tussen deze twee groepen van aandoeningen en de voedingsgewoonten. Het aantal sterfgevallen door voedselvergiftiging is daarentegen beperkt tot een paar doden per jaar. Het belang van de voedselgezondheidsrisico’s moet dus worden gerelativeerd tegenover alle risico’s die uit onze voedingsgewoonten voortvloeien. 13

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Welk keurmerk staat er op de buis? - BureauLeiding
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
In welk weer ook - Waschzettel.de
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...
In het bijgaande overzicht is per test aangegeven bij welke ...
Welke plaats en aandacht voor gluten- en lactose - Frederika Hostens