Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

28 Primaire productie :

28 Primaire productie : staat voor de productie, het fokken, telen of verbouwen van primaire producten, met inbegrip van de oogst, het melken en vetmesten van dieren vóór het slachten. De term dekt ook jacht, visvangst en het plukken van wilde vruchten. Risicobeheer (risk management) : alle (preventieve, controlerende, verbiedende) maatregelen die na de risico-evaluatie worden getroff en om het risico te controleren en te beheren. Risico-evaluatie (risk assessment) : bestaat erin om op wetenschappelijke wijze te bepalen of een potentieel gevaar ook een werkelijk risico vertegenwoordigt. Salmonella enteritidis : de pathogene bacterie die het vaakst de oorzaak is van voedselvergiftigingen. Deze salmonella wordt vaak aangetroff en op eierschalen en soms zelfs in de eierdooier. Salmonellose : de infectie die wordt veroorzaakt door salmonellabacteriën die verschillende aandoeningen kunnen veroorzaken : buiktyfus, paratyfus, gastro-enteritis… Sterilisatie : een procédé dat alle bacteriën in een voedingsmiddel vernietigt (doorgaans d.m.v. een warmtebehandeling). Dit maakt een langere bewaring mogelijk, maar beïnvloedt ook de eigenschappen, meer bepaald de smaak, van het product. Sulfamiden : een klasse breedspectrumantibiotica, met andere woorden : antibiotica die werkzaam zijn tegen een groot aantal micro-organismen. De toevoeging ervan aan varkensvoer is toegelaten, maar verboden in voeders bestemd voor leghennen. Toxoplasmose : infectie met een parasiet (Toxoplasma gondii) die vooral gevaarlijk is voor de foetus wanneer de moeder tijdens de zwangerschap wordt besmet. De parasiet kan worden aangetroffen op groenten die besmet zijn door kattenuitwerpselen en die niet grondig genoeg werden schoongemaakt. Traceerbaarheid : het vermogen om de voorgeschiedenis van een voedingsmiddel, dierenvoeder, een dier dat bestemd is voor voedselproductie, of van een stof die bedoeld is om te worden gebruikt bij de productie van een voedingsmiddel voor mens of dier in alle stadia van het productieproces, de bewerkingen en de distributie na te gaan. Uiterste gebruiksdatum : datum waarna een voedingsmiddel niet meer mag worden geconsumeerd, in hoofdzaak om veiligheidsredenen (hoewel dit niet automatisch betekent dat het product giftig wordt op die datum of dat het geen risico kan inhouden vóór deze datum —bijvoorbeeld bij een onzorgvuldige bewaring). Voedsel toxico-infectie : vergiftiging die uitloopt op een infectie en die het gevolg is van de inname van een besmet voedingsmiddel. Zelfcontrole : dit is een autonome controle, met andere woorden : de producent van de levensmiddelen moet zichzelf controleren. Hij is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van wat hij produceert en moet de nodige maatregelen nemen om deze veiligheid te controleren. Zoönose : een parasitaire of infectieziekte die op natuurlijke wijze wordt overgedragen van gewervelde dieren op de mens en omgekeerd. Bijv.: tuberculose, rabiës, brucellose.

Bijlage Micro-organismen en levensmiddelen die het vaakst de oorzaak zijn van voedselvergiftiging Micro-organisme Levensmiddelen die het vaakst aan de oorzaak liggen van de besmetting Bacteriën Bacillus cereus Opgewarmde gekookte rijst, bereide vleeswaren, puddings op basis van zetmeelhoudende ingrediënten, groenten en vis. Een verkeerde behandeling na het klaarmaken is vaak de oorzaak van een besmetting met B. cereus. Clostridium perfringens Opgewarmd voedsel, restjes van buff etten, vlees en gevogelte, peulvruchten, sausen, ragouts en soepen. Clostridium botulinum Ambachtelijk vervaardigde conservenblikken (groenten, vis, vlees en gevogelte). Escherichia coli (E.coli) Salades en rauwe groenten, onvoldoende gaar vlees, niet gepasteuriseerde melk, kaas. Campylobacter jejuni Rauwe melk, gevogelte. Listeria monocytogenes Niet gepasteuriseerde melk en zuivelproducten zoals zachte kazen, rauw vlees, gevogelte, schaal- en schelpdieren, groenten, paté, vlees en gerookte vis, koolsalade. Salmonella enteritidis Onvoldoende gaar gevogelte, vlees, schelpdieren, salades, eieren en zuivelproducten. Staphylococcus aureus Ham, gevogelte, eieren, ijs, kazen, salades, crème anglaise en gebakjes met room, saus. Een verkeerde behandeling na de bereiding en gebrekkige hygiëne zijn veelvuldige oorzaken van besmetting. Vibrio parahaemolyticus Rauwe en onvoldoende gekookte vis, schelpdieren. en andere mariene Vibriostammen Parasieten Trichinella spiralis Onvoldoende gaar varkensvlees. Toxoplasma gondii Onvoldoende gaar vlees, gevogelte en rauwe melk. Virussen Hepatitis-A-virus (HAV) Schaal en schelpdieren, vruchten en ongekookte groenten zijn veelvuldig oorzaak van hepatitis A. Dit virus kan ook worden overgebracht bij een verkeerde behandeling van het voedingsmiddel. 29

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...