Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

4 Colofon Coördinatie

4 Colofon Coördinatie Koning Boudewijnstichting: Gerrit Rauws, directeur Pascale Taminiaux, projectverantwoordelijke Johan Alleman, projectverantwoordelijke Linda Meersman, assistente Coördinatie FAVV: Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder Renaud Klee, sectorhoofd transformatie Coördinatie FOD Volksgezondheid: Redactie: Marc De Win, directeur-generaal a.i. Laurence Doughan, inspectrice Nicolas Guggenbühl, journalist Begeleidingscomité: Marie-Claire Hamès, regentes in sociale en huishoudelijke economie, leerkracht, lid van het Raadgevend Comité van het FAVV voor de Duitse Gemeenschap Siska Pottie, adviseur voedingsbeleid, FEVIA Myriam Lambillon, coördinatrice van de ’ ‘Union des Agricultrices Wallonnes’ Ingrid Vanhaevre, directeur ‘Strategic and Policy Development’, OIVO Vormgeving: Vertaling: Lay-out : Jan Germonpré (Communicatiedienst FAVV) Foto’s : Eveline De Vidts, Jan Germonpré (FAVV), stockfoto’s Singer Translations MLS bvba Wettelijk depot: D/2004/2893/14 ISBN: 90-5130-465-X NUGI: 740 Augustus 2004 Met de steun van de Nationale Loterij

Inhoud Voorwoord 7 Voedselveiligheid: tot welke prijs ? 8 1. Er zijn verschillende soorten voedingsrisico’s 9 2. Structuren om de risico’s te beperken 10 2.1. Wetgeving 10 2.2. Controle 11 2.3. Zelfcontrole 12 3. De risico’s kunnen niet tot nul worden herleid 13 4. Twee belangrijke soorten gezondheidsrisico’s 14 4.1. De gezondheidsrisico’s evolueren 14 4.2. Microbiologisch risico 14 4.3. Chemisch risico 15 5. Voedselveiligheid: hoe ver moeten we gaan ? 17 Wat zijn de gevolgen van een verhoging van het voedselveiligheidsniveau ? 6. Tiramisu als voorbeeld 21 6.1. Salmonellabacteriën in het ei: situatie en oplossingen 22 6.2. Residu’s van antibiotica 23 6.3. Hoeveproducten 24 6.4. Veiligere bioproducten ? 26 7. Verklarende woordenlijst 27 Bijlage 29 Micro-organismen en levensmiddelen die het vaakst de oorzaak zijn van voedselvergiftiging 5

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Welk keurmerk staat er op de buis? - BureauLeiding
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
In welk weer ook - Waschzettel.de
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...
In het bijgaande overzicht is per test aangegeven bij welke ...
Welke plaats en aandacht voor gluten- en lactose - Frederika Hostens