Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

6 de mening van de

6 de mening van de burger over voedselveiligheid Een initiatief • van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be) • van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.health.fgov.be) • van de Koning Boudewijnstichting (partner en coördinator van het project) (www.kbs-frb.be)

Voorwoord De mening van de burger Naar het voorbeeld van andere landen, die een rechstreekse dialoog over voeding hebben georganiseerd, hebben het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD) in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting beslist om de consumenten (m/v) nauw te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid omtrent voedselveiligheid. Ieder van ons heeft te maken met voedselveiligheid. Wij vinden dat de burgers (m/v) hun mening en hun ideeën hierover moeten kunnen geven en dat de discussie niet tussen specialisten alleen moet worden gevoerd. Daarom organiseren we in een weekend in oktober 2004 een dialoog tussen dertig willekeurig gekozen burgers (m/v) uit België. Ze gaan zich informeren, dialogeren, en hun ideeën naar voor brengen. Hun voorstellen zullen offi cieel aan de beslissingnemers worden overgemaakt. Voedselveiligheid: tot welke prijs ? Eten is één van onze basisbehoeften en veilige voeding lijkt vanzelfsprekend. De laatste jaren werden heel wat inspanningen geleverd om de voedselveiligheid te verhogen. Kunnen en moeten echter alle risico’s worden vermeden ? Hoe ver moet er gegaan worden in het opsporen van bepaalde stoff en ? En wat zijn de gevolgen van de maatregelen voor de verbetering van de voedselveiligheid op de smaak van onze voedingsmiddelen, de keuze, de prijs, enz. ? We willen via de dialoog te weten komen hoe ver de consumenten willen gaan en wat ze al of niet belangrijk vinden bij de aankoop van etenswaren. Aan de hand van de resultaten van de dialoog kunnen het Voedselagentschap en de FOD defi niëren hoe ver men in het beleid, de regelgeving en de voedselcontrole moet gaan. Een informatiedocument om de deelnemers/deelneemsters een overzicht te geven en hen te helpen zich een mening te vormen Dit document is in eerste instantie geschreven voor de burgers (m/v) die aan de dialoog ‘Voedselveiligheid: tot welke prijs?’ deelnemen. Het bevat basisinformatie die op hun maat geschreven is : zo neutraal, eenvoudig en omvattend mogelijk. Op die manier kunnen ze hun ideeën verder ontwikkelen en zich op het debat voorbereiden. Het document is ook beschikbaar voor degenen die op zoek zijn naar informatie over voedselveiligheid. Het eerste deel omschrijft de risico’s inzake voedselveiligheid en de structuren die in het leven geroepen zijn om die risico’s te beperken. In het tweede deel wordt ingegaan op de verschillende aspecten van voedselveiligheid, en de vragen, dilemma’s en keuzemogelijkheden die zich aandienen indien men de voedselveiligheid nog verder wil verhogen. In het derde deel worden deze verschillende aspecten geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld : tiramisu. 7

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Welk keurmerk staat er op de buis? - BureauLeiding
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
In welk weer ook - Waschzettel.de
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...
In het bijgaande overzicht is per test aangegeven bij welke ...
Welke plaats en aandacht voor gluten- en lactose - Frederika Hostens