Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs ? Eten, wat een gedoe! Enerzijds hebben we voedsel nodig om te leven en anderzijds kan onze voeding onze gezondheid ook schaden. Hoe groot is het voedingsrisico eigenlijk ? Weten we wat het is ? Kunnen we het beperken ? En zo ja, tot op welke hoogte ? En tegen welke prijs ? Willen we het eigenlijk wel beperken als we weten welke gevolgen dit heeft ? Welke keuzemogelijkheden hebben de consumenten ? Nu we over voldoende eten beschikken, is gewoon “in leven blijven” niet meer voldoende : we willen goed leven, beter leven. Dit houdt in dat we ook moeten kunnen reageren wanneer onze voeding iets bevat dat in strijd is met deze doelstelling. Voedselveiligheid is ervoor zorgen dat de voedingsmiddelen die we kopen veilig zijn en dat we ze thuis op een veilige manier bereiden. De voedselveiligheid wordt steeds groter. Dat is meer bepaald te danken aan onze kennis, de technische en wetenschappelijke vooruitgang, de wetgeving, de controles, de informatie en de rol van de verschillende betrokken partijen bij de productie van levensmiddelen. Het voedingsrisico kan echter nooit helemaal tot nul herleid worden. We kunnen het wel in meerdere of mindere mate beperken. De voedselveiligheid kan nog vergroot worden door bijvoorbeeld nieuwe normen voor de levensmiddelenproductie op te leggen. We mogen echter niet vergeten dat dit talrijke gevolgen kan hebben voor de kenmerken van de voedingswaren die te koop worden aangeboden (qua smaak, prijs, verscheidenheid, …), de producenten van dierenvoeders, de landbouwers, het milieu in het algemeen, grote en kleine ondernemingen, het concurrentievermogen van de ondernemingen. Deze gevolgen kunnen zelfs grensoverschrijdend zijn. Welke prijs moeten we voor voedselveiligheid betalen ? Beseff en we dat onze keuzes een impact op verschillende niveaus hebben ? Voedselveiligheid is een onderdeel van het recht om zich te kunnen voeden. Maar hoever willen we als burger gaan om het risico te beperken ? Waar liggen de grenzen, wat is aanvaardbaar ? Opmerking: aan het einde van dit document vindt u een beknopte lijst met de defi nities van termen die verband houden met voedselveiligheid. In de tekst zijn deze termen onderstreept.

1. Er zijn verschillende soorten voedingsrisico’s Bij een voedselveiligheidsrisico wordt de gezondheid van een of meerdere mensen in gevaar gebracht. De omvang van het risico kan variëren. De gevolgen kunnen praktisch onmiddellijk merkbaar zijn —luttele uren bij bepaalde vormen van voedselvergiftiging— of jaren- of zelfs levenslang sluimerend aanwezig zijn. Een risico is niet hetzelfde als een gevaar. Een bepaalde stof kan best gevaarlijk zijn, maar wanneer ze maar in kleine dosissen in de voeding aanwezig is, vormt ze geen risico. Zo zijn de aanwezigheid van salmonellabacteriën in het voedingsmiddel (de waarschijnlijkheid ze erin aan te treff en) en de aanwezige hoeveelheid bepalend voor het risico dat deze gevaarlijke micro-organismen vertegenwoordigen. Dioxines zijn een ander voorbeeld. Deze scheikundige verbindingen kunnen gevaarlijk zijn, maar ook hier kan het risico bij uiterst kleine hoeveelheden verwaarloosbaar zijn. Het venijn schuilt dus niet zozeer in de stof, maar wel in de dosis ! Voedselveiligheid : tot welke prijs ? 9

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...