Views
5 years ago

Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv

Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv

Functievereisten Diploma

Functievereisten Diploma • Je hebt een graduaats- of bachelordiploma in een wetensschappelijke richting (voedings-en dieetleer, chemie, landbouw,…) Algemene persoonlijke competenties • Informatie analyseren • Problemen oplossen • Servicegericht handelen • Objectieven behalen • Betrouwbaarheid tonen • Stress beheren Overige • Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer Arbeidsvoorwaarden Je krijgt een contract aangeboden van bepaalde duur in de graad van technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddenschaal BT1. Minimum aanvangswedde: 25.978,98 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). === Voordelen ====== • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen) • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) • gratis hospitalisatieverzekering - voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart • allerlei sociale voordelen • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten • een kilometervergoeding voor de dienstverplaatsingen met je persoonlijk voertuig van en naar de woonplaats • een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen • een ADSL-lijn in je woonplaats waarvan de installatie- en abonnementskosten gedragen worden door het FAVV

Plaats van tewerkstelling : Bijkomende informatie • PCE Limburg - Sector Distributie Kempischesteenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt Elke PCE bestaat uit drie diensten, gecreëerd op basis van een rangschikking van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 1. de sector primaire productie: plantaardige en dierlijke sector, met inbegrip van de slachthuizen 2. de sector transformatie: de controles vinden plaats in uitsnijderijen, bedrijven die voedingsmiddelen verpakken,... 3. de sector distributie: omvat de activiteiten van de horecasector, de detailhandel of groothandel… Ontdek het FAVV als werkgever op www.favv.be! Selectieproef De selectieproef wordt georganiseerd door het FAVV te Brussel op in de tweede helft van oktober en in november 2011. === Mondelinge proef - ongeveer 45 minuten ====== Deze proef gaat de overeenstemming van je profiel met de functievereisten na, evenals je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt. Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen. Indien er veel kandidaten zijn voor deze functie kan de selectiecommissie beslissen een voorselectie te organiseren. Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. Interesse? Indien u interesse heeft in deze betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV met duidelijke vermelding van de referte “Controleur DIS_Limburg” in het onderwerp vóór 2 november 2011 per email naar: jan.waelbers@favv.be. (indien u niet over email beschikt kan u ook per post solliciteren, adres: FAVV, 3 de verdieping – lokaal 307 – t.a.v. Jan Waelbers, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel)

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Een controleur EPB en stedenbouw (m/v) - Elsene
PCE Limburg - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv