Views
5 years ago

Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export Diervoeders IB.PFF.KZ.02 Kazachstan 01/2012 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Kazachse wetgeving, normen en voorschriften Sinds 01/07/2010 kwam een Douane-unie (DU) tot stand tussen de Russische Federatie (RU), Wit-Rusland (BY) en Kazachstan (KZ). Er werd een overgangsperiode overeengekomen met de Douane-unie die afloopt op 31/12/2012 waardoor de Kazachse eisen en de bilaterale certificaten tussen Kazachstan en België (BE) onveranderd blijven tot 31/12/2012. Maar er werd met ingang van 04/04/2011 met KZ overeengekomen om de geharmoniseerde certificaten te gebruiken die bij onderhandeling werden vastgelegd tussen de RU en de Europese Commissie, namens de Europese Unie (EU), voor de producten die onder die bilaterale akkoorden vallen in het kader van het veterinair memorandum, met uitsluiting van alle andere eisen, en dat tot eind 2012. Het akkoord betreft dus de vervanging van de bilaterale modellen door de geharmoniseerde modellen, als die bestaan. Er werd met KZ ook overeengekomen dat de inrichtingen in een lijst moeten zijn opgenomen om verder naar KZ te kunnen uitvoeren, dit met ingang van 04/04/2011. In tegenstelling tot wat geldt voor de RU moeten alleen de inrichtingen die producten exporteren die onder het veterinair memorandum van 02/09/2004 vallen op een lijst vermeld zijn. Inrichtingen die producten zonder producten van dierlijke oorsprong exporteren moeten dus niet op een lijst staan. 1.2 Lijsten voor de export van diervoeders en additieven naar KZ Alle voorwaarden in verband met de lijsten voor de export naar KZ zijn dezelfde als deze die gelden voor de RU, met uitzondering dat alleen de inrichtingen die producten exporteren die onder het Memorandum vallen op een lijst moeten staan. Er wordt dan ook verwezen naar de specifieke instructiebundel voor de RU. 1.2.1 Voorwaarden om op de lijst voor KZ te worden vermeld of de vermelding te behouden 1.2.1.1 Algemene voorwaarden Een inrichting die voor het eerst op de lijst voor de export van diervoeders wil worden vermeld of zijn vermelding wil behouden moet zich schikken naar de specifieke eisen die voorkomen in de instructiebundel RU en daarbij rekening houden met de overgangsbepalingen. 1.2.1.2 Overgangsbepalingen Bij wijze van overgangsmaatregel moeten alle inrichtingen die specifiek historische exporteurs naar KZ zijn en niet voorkomen op de huidige Russische lijst, het FAVV hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. Het FAVV zal aan de Kazachse autoriteiten de producerende inrichtingen doorgeven die kunnen bewijzen dat zij als exporteur actief waren tussen 01/01/2009 en 31/03/2011, door het voorleggen van een kopie van een afgeleverd certificaat. Gesloten lijsten van de inrichtingen geldig voor de Russische Federatie zijn ook geldig voor Kazachstan. Inrichtingen die voorkomen op de Russische lijst moeten dus geen aanvraag indienen om opgenomen te worden voor de export naar Kazachstan. Bij wijze van overgangsmaatregel moeten alle inrichtingen die historische exporteurs zijn niet beschikken over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrole systeem vóór 31/12/2011. Voor inrichtingen die petfood naar KZ exporteren moet de aanvraag om validatie van het autocontrole systeem zijn ingediend vóór 01/07/2011 met de toezegging om hierover te beschikken vóór 31/12/2011. RI.PFF.KZ.02 01/2012 1/2

Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Page 1 Page 2 ALGEMENE GEGEVENS-MATERIALEN ' De ...
Psychiatrie in Marokko; algemene gegevens - AOF
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Inrichting algemene - Favv
Russische Federatie / Douane-unie I ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
IB.RU.31 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
IB.RU.33 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
i. exportmogelijkheden ii. inrichtingsvoorwaarden iii ... - Favv
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
1. Algemene gegevens 2. Bedrijfsgegevens 3 ... - AFDO
cfr. bijlage 1 - Favv
1 Algemene gegevens aanbieder - KNOV
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.22 - Favv