Views
4 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Figuur 3 : het

Figuur 3 : het kernproces van het FAVV Input van de sectoren Risicobeoordeling door het Wetenschappelijk Comité RASFF en diverse informatie Programmatie In functie van de risico’s en van de autocontrole Risico beoordeling Rapportering Vaststellingen (inspectie, controle, audit) Analyseresultaten Planning Op basis van de programmatie Uitvoering van de planning door de PCE’s Inspectie, controle, audit, bemonstering B U S I N E S S P L A N 13

14 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.2. Omgevingsfactoren Het FAVV is een federale overheidsinstelling. Heel wat partijen zijn direct of indirect betrokken bij de werking van het FAVV. Zij zijn beurtelings opdrachtgever, partner, klant of passieve deelnemende partij. De verschillende stakeholders van het FAVV werden exhaustief opgelijst. Ze kunnen als volgt worden samengevat : ● politieke overheid, ● wetenschap, ● individuele bedrijven, ● consument / burger, ● overheidsbesturen, ● sectoren (patronale en landbouwsyndicaten), ● consumentengerichte organisaties, ● laboratoria. De strategische doelstellingen en de werking van het FAVV moet beantwoorden aan de verwachtingen van deze verschillende partijen. De opdrachten en de rol van het FAVV t.o.v. de verschillende partijen en de relatie tussen de partijen wordt samengevat in volgend basisschema (figuur 4).

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv