Views
4 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Figuur 4 : het FAVV en

Figuur 4 : het FAVV en zijn stakeholders – basisschema Politieke en administratieve overheid Objectieven Reglementen Audit Controle Consument Resultatencultuur Bedrijven Sectoren Kader voor veiligheid creëren Veiligheid garanderen Informeren B U S I N E S S P L A N 15

16 HET VOEDSELAGENTSCHAP Het FAVV werkt binnen de objectieven uitgetekend door de politieke overheid en op basis van de reglementaire normen vastgelegd door de administratieve overheid zowel op internationaal als op nationaal vlak. Om het objectief te bereiken voert het FAVV audits en controles uit in de bedrijven en de sectoren van de voedselketen en vaardigt het operationele reglementering uit (traceerbaarheid, autocontrole, keuring en inspectie). Op basis van deze werking informeert het FAVV de maatschappij (de consumenten) over voedselveiligheid, planten- en dierengezondheid. Hiermee creëert de overheid een duidelijk kader voor het bereiken van objectieven op het vlak van voedselveiligheid en zijn de bedrijven via autocontrole gehouden om de veiligheid van producten te garanderen. Het FAVV is een operationele organisatie die resultaatsgericht werkt. Het basisschema kan in functie hiervan verder aangevuld worden.

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv