Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Figuur 5 : het FAVV en

Figuur 5 : het FAVV en zijn stakeholders – uitgebreid schema Verplichting van middelen Resultatenverplichting Objectieven Controle Politieke en administratieve overheid Europa Federale staat Regio’s Kader voor veiligheid creëren Voor alle burgers gelijkheidswaarde Reglementen Markt : Toelevering Landbouw Transport Transformatie Distributie Detail Deze omgevingsfactoren waren mee bepalend voor het formuleren van de strategische doelstellingen van het FAVV. Informatie en bewustmaking : Waarde van deelneming / medeverantwoordelijkheid Consument - Burger Resultatencultuur Audit Autocontrole Ten alle tijde verantwoordelijkheidswaarde Veiligheid garanderen B U S I N E S S P L A N 17

18 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.3. Organisatiestructuur Het FAVV is opgebouwd rond vier grote pijlers. Elk van deze vormt een bestuur en staat onder leiding van een directeur-generaal (N-1). Los van deze indeling zijn een aantal diensten rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder geplaatst. Zij vormen de stafdiensten. Figuur 6 : het organogram van het FAVV Controlebeleid Controle Planten - Meststoffen Bestrijdingsmiddelen Dieren - Dierenvoeders Diergeneeskunde - Diergeneesmiddelen Voedingsmiddelen Fabricage & productie Internationale zaken Databanken Wetenschappelijk Comité met secretariaat Centrale diensten Primaire productie Transformatie Distributie Erkenningen In- en uitvoer / RASFF / CONSUM Inspectiediensten NICE 11 PCE’s NOE Interne audit Raadgevend Comité

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv