Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Gedelegeerd Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder Laboratoria Centrale diensten FAVV - labo’s Gent Tervuren Melle Liège Gembloux Stafdiensten Communicatie & Meldpunt Preventie en bescherming op het werk Crisispreventie en -beheer Kwaliteitszorg Algemene diensten Personeel en organisatie Budget & beheerscontrole ICT (informatica) Logistiek Juridische dienst Vertaaldienst Sociale dienst B U S I N E S S P L A N 19

20 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.3.1. De stafdiensten van de gedelegeerd bestuurder Deze diensten werden omwille van hun belang voor het geheel van het voedselagentschap niet bij een specifiek bestuur ondergebracht. Het betreft de Cel Communicatie met het Meldpunt voor de consument en de diensten Crisispreventie en –beheer, Kwaliteitszorg en veranderingsmanagement en “Preventie en bescherming op het werk. Ook de dienst Interne audit en het secretariaat van het Raadgevend Comité vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder. 2.3.2. Bestuur Algemene Diensten De algemene diensten hebben als hoofdtaak aan de diensten van de gedelegeerd bestuurder en aan de operationele besturen de beschikbare menselijke, logistieke, financiële, ICT en juridische middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze ter beschikking te stellen en de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken en onderhouden van een moderne bedrijfsorganisatie. Het bestuur Algemene Diensten omvat aldus de dienst P&O, de ICT-dienst, de dienst Budget en beheerscontrole, de logistieke dienst, de juridische dienst, de sociale dienst en de vertaaldienst. 2.3.3. Bestuur Controlebeleid Het Bestuur Controlebeleid is in de eerste instantie opgebouwd rond drie directies. De belangrijkste taken van de Directie Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige productie, de Directie Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten en de Directie Transformatie en distributie van de voedingsmiddelen bestaan erin een juridisch kader vast te leggen waarbinnen de operatoren die actief zijn in hun respectievelijke sector hun werkzaamheden kunnen uitbouwen met inachtneming van de veiligheid van de voedselketen en van de gezondheid van de dieren en planten. Elke directie staat voor zijn respectievelijke sector ook in voor het uitstippelen van een efficiënt controlebeleid en het uitwerken van een controleprogramma, dat gesteund is op een wetenschappelijke basis en is uitgewerkt volgens de meest recente risicoanalyses.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2004 - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv