Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Figuur 8 :

Figuur 8 : resultaatsgebieden van het FAVV RESULTAAT SAMENWERKING PROCESSEN ORGANISATIE & MENSEN Een veilige voedselketen Blootstelling van consumenten zo laag mogelijk Beperken van incidenten Efficiënte risico-evaluatie Een betrouwbaar imago Een groter consumentenvertrouwen Goed concurrentievermogen Het FAVV als autoriteit en referentie Communicatie naar consumenten en bedrijven Doelmatig en efficiënt crisismanagement Complementariteit met sectoren bereiken Actualiseren van bestaande financieringsmechanismen Een stabiel juridisch kader Administratieve vereenvoudiging Van inspectie naar audit Kwaliteitszorg Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer Competente en goed opgeleide medewerkers Operationeel uitmuntende dienstverlening Publiek-private samenwerking Een efficiënte overheidsdienst Een transparante werking Samenwerking met andere overheden Inwerken in de Europese context B U S I N E S S P L A N 25

26 HET VOEDSELAGENTSCHAP De hefbomen die nodig zijn om deze visie om te zetten in realiteit zijn weergegeven in figuur 8. Deze werden geformuleerd als de nieuwe strategische doelstellingen en zijn hieronder verder uitgewerkt. 1. Van inspectie naar audit 2. Communicatie naar consumenten en bedrijven 3. Kwaliteitszorg 4. Efficiënte risico-evaluatie 5. Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer 6. Competente en goed opgeleide medewerkers 7. Een goede samenwerking met andere overheden 8. Doelmatig en efficiënt crisismanagement 9. Actualiseren van de bestaande financieringsmechanismen 10. Inwerken in de Europese context 11. Publiek-private samenwerking (PPS) 3.1. Van inspectie naar audit De implementatie van autocontrole moet leiden tot betere voedselveiligheid. Wanneer de bedrijven van de voedingssector over een operationeel autocontrolesysteem beschikken, zal het accent van de controleactiviteiten binnen het FAVV verschoven moeten worden. Er zal gewerkt worden aan de uitbouw van audits van autocontrolesystemen in de bedrijven. Tegelijkertijd zullen de inspecties worden afgebouwd, evenwel met behoud van de noodzakelijke basisinspectie- en controleactiviteiten. Een deel van de activiteiten die vandaag nog door het voedselagentschap worden uitgevoerd, zal in de toekomst gedeeltelijk verschuiven naar andere actoren. Om de omschakeling van inspectie naar audit succesvol te kunnen realiseren, zal bijzondere aandacht gaan naar de opleiding van het FAVV-personeel en meer bepaald naar het aanleren van de nodige auditvaardigheden met het zicht op de controle op de autocontrole.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv