Views
4 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan voor het voedselagentschap Goedgekeurd door de regering op 3 december 2004 Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 HET VOEDSELAGENTSCHAP Inhoudstafel Management samenvatting 4 1. Inleiding 6 1.1. De evolutie van het FAVV 6 1.2. Het bestaande businessplan 7 1.3. Waarom een nieuw Businessplan 10 2. Situering van het FAVV 11 2.1. Opdracht 11 2.2. Omgevingsfactoren 14 2.3. Organisatiestructuur 18 2.4 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 23 3. Strategische visie 24 3.1. Van inspectie naar audit 26 3.2. Communicatie naar consumenten en bedrijven 27 3.3. Kwaliteitszorg 27 3.4. Effi ciënte risico-evaluatie 27 3.5. Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer 28 3.6. Competente en goed opgeleide medewerkers 28 3.7. Een goede samenwerking met andere overheden 28 3.8. Doelmatig en effi ciënt crisismanagement 29 3.9. Actualiseren van de bestaande fi nancieringsmechanismen 29 3.10. Inwerken in de Europese context 30 3.11. Publiek-private samenwerking (PPS) 30

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv