Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Programmabeleid

Programmabeleid Uitwerken controlestrategie Opvolgen Wetgevend kader Evaluatie controleprogramma Relatiebeheer met (lokale) overheden Ontwerpen controleprogramma Richtlijnen voor controles Validatie van sectorgidsen Advies geven rond wetgeving Vereenvoudiging van wetgeving Omzetten (EU) reglementering kernactiviteit supportactiviteit uitgevoerd voor derden supportactiviteit uitgevoerd met partners Controleplannen Vastleggen partnerstrategie Relatiebeheer subcontractors en sectoren Opstellen controlechecklists Workforceplanning Opmaak controleplanning per sector / PCE Opmaken planning binnen PCE Coördinatie & evaluatie van buitendiensten Europese RASFF opvolging Uitvoering controles Vastleggen controle- & inspectiestrategie Opvolging (sub)contractors Evaluatie van performantie van controles Fraudebestrijding Uitvoering controles uit controleprogramma Uitvoering controles - op aanvraag - verplicht -ten dienste - grensposten Uitvoeren controles voor derden Controle op de werking van OCI’s ACS-audits op aanvraag Opvolging controles Vastleggen van richtlijnen voor opvolging Performance monitoring Contractors Opzetten verbeteringsprogramma Afl everen erkenningen Afl everen certifi caten Feedback naar bedrijven Opvolgen vaststellingen(non conformiteiten, wanbetalers, PV’s) Opvolgingscontrole meldingsplicht klachten Controlerapportering Analyses labo’s Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Erkennen van labo’s Labo planning & prijsopvolging Dispatching van monsters Uitvoeren van laboanalyses Organisatie ringtesten Uitvoeren van analyses voor derden Laborapportering kernactiviteit uitgevoerd met partners Ondersteunende diensten Strategische planning voor budget, HR, ICT Uitvoeren budgetcontrole HR management ICT service levels & partner management Facturatie & inningen Budgettaire & analytische boekhouding Opleiding geven Ondersteuning logistiek, juridisch, vertalen ICT operationeel beheer Fondsenbeheer voor derden B U S I N E S S P L A N 33

34 HET VOEDSELAGENTSCHAP In grote lijnen zijn de stafdiensten van de gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor de activiteiten onder algemeen beheer. Het Bestuur Controlebeleid is verantwoordelijk voor de activiteitendomeinen binnen risicobeoordeling en het programmabeleid, het bestuur Controle is verantwoordelijk voor de controleplanning, uitvoering van de controles en opvolging van de controles, het Bestuur Laboratoria is verantwoordelijk voor de labo-analyse, Algemene Diensten is verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten (personeel, financiën en ICT). In figuur 10 wordt aangegeven hoe het huidig personeelsplan van het FAVV (1290 FTE’s) over de verschillende activiteiten wordt verdeeld. Figuur 10 is een conceptuele vereenvoudiging. De opsplitsing van de FTE’s gebeurt op basis van hun plaats in het organogram en niet volledig op basis van hun daadwerkelijke activiteiten. Zo spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat in geval van een crisis bijna de volledige organisatie bij de crisisaanpak betrokken is. Figuur 10 : FAVV personeelsplan 2005 (1290 FTE’s) Strategie richting geven Management controle activiteiten Uitvoering Algemeen beheer Relaties met stakeholders Uitwerken crisisstrategie Opstellen managementplannen 34 FTE’s Bepalen Communicatiestrategie 16,5 niveau A 6 niveau B 6 niveau C 5 niveau D Opstellen en beheer Communicatieprogramma Crisis- en incidentenmanagement Interne audit & kwaliteitszorg Preventie en bescherming op het werk Vakbondsoverleg Risicobeoordeling Uitwerken risicostrategie Ondersteunen Wetenschappelijk Comité Opvolgen en evaluatie van risicobeoordeling CODA dierenziekten 77 FTE’s Opzetten traceerbaarheid Synthese & evaluatie van controle- & analyseresultaten Analyse input van de sectoren Analyse van Europese berichten RASFF Analyse van meldingen / klachten Rapportering aan derden

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2004 - Favv
FAQ retributies - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCE ANTWERPEN - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv