Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Programmabeleid

Programmabeleid Uitwerken controlestrategie Opvolgen Wetgevend kader Evaluatie controleprogramma Relatiebeheer met (lokale) overheden Ontwerpen controleprogramma Richtlijnen voor controles Validatie van sectorgidsen Advies geven rond wetgeving Vereenvoudiging van wetgeving Omzetten (EU) reglementering Controleplannen Vastleggen partnerstrategie Relatiebeheer subcontractors en sectoren Opstellen controlechecklists Workforceplanning Opmaak controleplanning per sector / PCE Opmaken planning binnen PCE Coördinatie & evaluatie van buitendiensten Europese RASFF opvolging Uitvoering controles Vastleggen controle- & inspectiestrategie 86 FTE’s Opvolging (sub)contractors Evaluatie van performantie van controles Fraudebestrijding 522 FTE’s 370 Uitvoering controleurs controles uit controleprogramma 141 + 11 support Uitvoering controles - op aanvraag - verplicht -ten dienste - grensposten UUitvoeren controles voor derden Controle op de werking van OCI’s ACS-audits op aanvraag 89,5 FTE’s ACS audits Opvolging controles Vastleggen van richtlijnen voor opvolging Performance monitoring Contractors Opzetten verbeteringsprogramma Afl everen erkenningen Afl everen certifi caten Feedback naar bedrijven Opvolgen vaststellingen(non connfor- miteiten, wanbetalers, PV’s) Opvolgingscontrolee meldingsplicht klachten Controlerapportering Analyses labo’s Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Erkennen van labo’s Labo planning & 149 prijsopvolging FTE’s 215 ICT service FTE’s levels & partner management Dispatching van monsters Uitvoeren van laboanalyses Organisatie ringtesten Uitvoeren van analyses voor derden Laborapportering Ondersteunende diensten Strategische planning voor budget, HR, ICT Uitvoeren budgetcontrole HR management Facturatie & inningen Budgettaire & analytische boekhouding Opleiding geven Ondersteuning logistiek, juridisch, vertalen ICT operationeel beheer Fondsenbeheer voor derden B U S I N E S S P L A N 47

48 HET VOEDSELAGENTSCHAP In voorgaand scenario (figuur 17) wordt rekening gehouden met de implementatie van autocontrole en met de realisatie van FoodNet en food@work. Voor de implementatie van dit veranderingstraject wordt jaarlijks 500.000 € voorzien, naast de voorziene kredieten voor informatisering. Indien er nieuwe gevaren opduiken of het FAVV nieuwe taken toegewezen krijgt, moeten die afzonderlijk worden toegevoegd en berekend. Afhankelijk van de snelheid waarmee autocontrole wordt ingevoerd in de sectoren en het gebruik van externe OCI’s die de autocontrole valideren varieert het aantal FAVV controleurs. 4.7. Communicatie naar consumenten en bedrijven 4.7.1. Communicatie naar consumenten De consument heeft hoge verwachtingen ten aanzien van het FAVV, maar is soms moeilijk te bereiken. Nochtans draagt ook hij verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid. Een goede consumenteninformatie over het juiste gebruik en de juiste bewaring van voedsel is van groot belang. Om de consument te sensibiliseren over de cruciale rol die hij speelt op het gebied van voedselveiligheid, moet het FAVV een meer assertieve, vulgariserende en educatieve communicatiepolitiek naar het grote publiek voeren, waarbij de bestaande mediakanalen beter gebruikt worden. In toepassing van het wettelijk kader moet de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en informatie, gebeuren in overleg met de gewesten en de gemeenschappen. 4.7.2. Communicatie naar bedrijven De communicatie naar de bedrijven beantwoordt niet volledig aan het verwachtingspatroon. Vooral kleinere bedrijven zijn heel moeilijk te bereiken via de traditioneel door het FAVV gebruikte kanalen (website, seminaries, nieuwsbrief, …). Nochtans heeft het FAVV ook naar hen toe een belangrijke pro-actieve en educatieve rol te vervullen. In het kader van hun rechtszekerheid dienen alle bedrijven duidelijk te weten wat van hen verwacht wordt. Dit is vanzelfsprekend ook in het belang van de voedselveiligheid en van de veiligheid van de consument. Het past bovendien in het kader van het FAVV-preventiebeleid.

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv