Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Daarenboven zullen zij

Daarenboven zullen zij op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden. Een negatieve evaluatie zal leiden tot het einde van hun samenwerking met het agentschap. 4.12.3. Samenwerking met externe laboratoria Wat de labo’s betreft, zal het FAVV werken met een netwerk van externe erkende laboratoria en eigen geaccrediteerde laboratoria die als intern zelfstandige eenheden fungeren. Er moeten wel eigen middelen voorzien worden om in geval van incidenten de nodige resultaten tijdig beschikbaar te hebben. Daarom worden analyses bij voorkeur in eigen labo’s uitgevoerd. 4.12.4. ICT-samenwerking Het agentschap heeft in het verleden een tweesporenbeleid gevoerd in verband met ICT: een deel van de ontwikkelingen en exploitatie worden binnenshuis uitgevoerd, een deel wordt uitbesteed. Het agentschap zal dit tweesporenbeleid aanhouden maar naar een optimale verdeling tussen intern en extern zoeken. Dit kan door naar meer homogene blokken te streven die in één geheel uitbesteed of intern uitgevoerd worden. Op deze wijze kan een snellere realisatie en besparingen mogelijk gemaakt worden. B U S I N E S S P L A N 57

58 5 Financiering en begroting HET VOEDSELAGENTSCHAP 5.1. De toekomstige financiering van het FAVV De toekomstige financiering van het FAVV blijft gebaseerd op de volgende elementen : ● een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD VVVL, ● retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV, ● heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van activiteiten die niet kunnen worden aangerekend aan bedrijven, ● andere inkomsten zoals contributies van de EU, opbrengst van administratieve boetes, opbrengst van beleggingen,… In dit businessplan wordt ervan uitgegaan dat de dotatie van de overheid constant blijft, zodat de rationalisering van de werking en de aanpassing van de activiteiten van het FAVV in functie van de realisatie van de autocontrole door de sectoren, resulteert in een daling van de bijdragen van deze sectoren. Voor wat de retributies en de heffingen betreft heeft het FAVV via overleg met verschillende sectoren twee voorstellen geformuleerd : ● een ontwerp van koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV, ● een ontwerp van koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV. Deze besluiten zullen de reglementaire basis vormen voor de financiering van het FAVV en alle vroegere financieringsmechanismen vervangen.

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv