Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

5.2. Uitgaven De

5.2. Uitgaven De uitgaven van het FAVV worden onderverdeeld in volgende categorieën : personeelskosten, werkingskosten en investeringen. Op de bijzondere Ministerraad van 20 en 21 maart 2003 werd beslist dat een voorstel zou geformuleerd worden dat het FAVV moet toelaten een tweede doorverrekening van de BTW te vermijden. In 2008 zal het FAVV voor wat de retributies betreft geheel of gedeeltelijk BTW-plichtig zijn, zodat de dubbele verrekening kan worden vermeden. B U S I N E S S P L A N 59

60 HET VOEDSELAGENTSCHAP 5.3. Overzicht begroting 2005 De begroting 2005 is een raming op basis van het nieuwe financieringssysteem. Figuur 19 : begroting 2005 Uitgaven Inkomsten ( projectie nieuwe systeem ) Personeel 71.504.686 Retributies 47.977.750 lonen wedden 66.786.644 certifi catie 8.070.000 vergoedingen 4.626.012 keuring 23.781.000 andere uitgaven 92.030 controle/inspectie op aanvraag 1.660.000 Werking 79.290.933 non-conformiteiten 1.968.750 werking personeelsgebonden 9.047.104 residuen 2.648.000 ICT 5.796.921 controlerechten 6.000.000 externe veeartsen 26.091.413 BSE 3.850.000 externe labo’s 14.432.800 Heffi ngen 35.450.000 uitgaven BSE 20.850.000 controle/inspectie - controleplan 18.450.000 andere werkingskosten 3.072.695 BSE 17.000.000 Investeringen 4.474.758 Andere 4.342.627 Totaal inningen 87.770.377 Dotatie 63.500.000 EU 4.000.000 Totaal 155.270.377 Totaal 155.270.377

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv