Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

B U S I N E S S P L A N

B U S I N E S S P L A N 67

68 HET VOEDSELAGENTSCHAP Bijlage 1: Lijst van afkortingen ACS : Autocontrolesysteem AEWI : Algemene Eetwareninspectie ARSIA : Association Régionale de Santé et d’Identification Animales Belfyt : Informaticasysteem voor controles m.b.t. de plantaardige productie Beltrace : Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector BIRB : Belgisch Interventie- en Resititutiebureau BOOD : Operatorendatabank BPR : Business process reengineering BSE : Boviene Spongiforme Encefalopathie of gekkekoeienziekte BTW : Belasting op de toegevoegde waarde CDV : Centrale Dierengezondheidsvereniging CODA : Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CONSUM : CONtaminant SUrveillance systeM DGZ : Dierengezondheid Vlaanderen DMO : Dierenarts met opdracht EU : Europese Unie FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Fedict : Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie FOD VVVL : Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FTE : Fulltime equivalent (voltijdse equivalent) GIP : Grensinspectiepost HR : Human Resources ICT : Informatie- en communicatietechnologie IG/IMP : Informaticasysteem voor controles in de toelevering Infana : Informaticasysteem voor controles in de distributiesector en de verwerkende industrie (exclusief de vleessector) IVK : Instituut voor Veterinaire Keuring KB : Koninklijk besluit KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Kronos : Informaticasysteem voor controles in de slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv