Views
4 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

De lokalisatie van de

De lokalisatie van de bevuiling Zijaanzicht De bevuiling situeert zich niet hoger dan de groene lijn: categorie 1. De bevuiling situeert zich niet hoger dan de rode lijn: categorie 2. De bevuiling situeert zich hoger dan de rode lijn: categorie 3. 1

Achteraanzicht De toestand van de achterhand is van groot belang omdat daar bij het onthuiden heel wat manipulatie gebeurt. De bevuiling situeert binnen de groene zone: categorie 1. De bevuiling situeert binnen de rode zone: categorie 2. De bevuiling situeert zich tot buiten de rode zone: categorie 3. 1

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Knolcyperus - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv