Views
5 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

De mate van

De mate van bevuiling Er dient rekening gehouden te worden met: - de dikte van de bevuiling: dunne versus dikke laag (aangekoekte plakken) - de verspreiding van de bevuiling: diffuse versus aaneengesloten bevuiling - de aanwezigheid of afwezigheid van aanhangend stro/vuil. De vochtigheidsgraad van de vacht/huid De aanwezigheid van: - een natte of vochtige vacht/huid en/of - ruim verspreide verse (slappe) mest zijn bezwarende factoren. Voorbeelden aan de hand van foto’s Op de volgende pagina’s ... 1

CATEGORIE 1 0

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Knolcyperus - Favv
Instructie - Favv
03.05.1999 - Favv
16.03.1984 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
10/02/1967 - Favv
13.04.1972 - Favv
09.12.1992 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Advies 06-2007 - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv