Views
4 years ago

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv

SCHOON EN DROOG TOT

SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL : CATEGORIE 1 Foto 4. Reden: - de bevuiling situeert zich volledig onder de groene lijn - droge vacht - beperkte, plaatselijke bevuiling NB: let op de afgeschoren vacht langs de ruggengraat.

CATEGORIE 1: SCHOON EN DROOG TOT LICHT VUIL Foto 5. Reden: - de bevuiling situeert zich quasi volledig onder de groene lijn. De bevuiling die de groene en de rode lijnen overschrijdt, is verwaarloosbaar. - geringe, plaatselijke bevuiling

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Knolcyperus - Favv
HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv
Bijlage 2 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv